punkt opieki zdrowotnej

Interpelacja poselska posła Jarosława Zielińskiego dot. Szpitala

Przedstawiamy interpelację poselską posła Jarosława Zielińskiego skierowaną do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie utworzenia w Szpitalu w Ciechanowcu punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Przedstawiciele Społecznego Komitetu Obrony Szpitala w Ciechanowcu zgłosili się do mnie z apelem o pomoc w utworzeniu w Szpitalu w Ciechanowcu punktu opieki nocnej i świątecznej. Obecnie na terenie miasta i gminy Ciechanowiec nie funkcjonuje żadna publiczna placówka służby zdrowia, która świadczyłaby taką pomoc w dniach ustawowo wolnych od pracy oraz w godzinach popołudniowych i nocnych.
Szpital w Ciechanowcu niesie pomoc mieszkańcom od poniedziałku do piątku jedynie w godzinach od 8 do 18. Od chwili, gdy w 2007 roku zamknięto Ambulatorium w siedzibie Pogotowia Ratunkowego w Ciechanowcu mieszkańcy miasta i gminy Ciechanowiec zostali pozbawieni placówki zapewniającej opiekę medyczną w czasie dni wolnych od pracy oraz w godzinach nocnych blisko swojego miejsca zamieszkania. Z pomocy tej w dużym stopniu korzystali pacjenci z sąsiednich gmin, którzy do placówek w swoich miastach powiatowych (głównie Wysokiem Mazowieckiem i Siemiatyczach) mieli nierzadko ok. 50 km. Wznowienie tego typu opieki w Szpitalu w Ciechanowcu bez wątpienia dobrze przysłużyłoby się wszystkim pacjentom z tego regionu, a zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym oraz tym, którzy w wyniku zdarzenia losowego będą nagle potrzebowali pilnej opieki lekarskiej.
W istniejących w powiecie wysokomazowieckim punktach opieki świątecznej i nocnej istnieje ustawowy obowiązek wykonywania wizyt domowych do potrzebujących pacjentów w odległości do 20 km. W związku z tym placówki te nie są w stanie zgodnie z przepisami udzielać świadczeń wszystkim pacjentom z terenu gminy Ciechanowiec – niektóre duże wsie, jak np. Pobikry leżą w odległości ok. 40 km od miasta powiatowego.
Ciechanowiec jest miasteczkiem turystycznym licznie odwiedzanym przez mieszkańców wielu regionów Polski, zwłaszcza w okresie letnim, kiedy organizowane są ważne wydarzenia kulturalne (np. Podlaskie Święto Chleba, Jarmark Świętego Wojciecha czy Festiwal Piosenki Ludowej). Turyści, podobnie jak mieszkańcy miasta i gminy, potrzebujący w tym czasie pomocy medycznej są zdani jedynie na opiekę świadczoną przez Szpital w Wysokiem Mazowieckiem lub Szpital w Siemiatyczach, które prowadzą całodobowo opiekę medyczną również w dni wolne od pracy. Niestety są one oddalone o kilkadziesiąt kilometrów i często zdarza się tak, że osoby te są pozbawione możliwości skorzystania z pomocy medycznej lub są zmuszone korzystać z odpłatnej pomocy prywatnych gabinetów lekarskich. Przywrócenie placówki całodobowej opieki lekarskiej w Szpitalu w Ciechanowcu, obejmującej także dni świąteczne, zapewniłoby odpowiednią pomoc medyczną wszystkim potrzebującym w czasie, kiedy gabinety lekarzy rodzinnych są nieczynne.
Wobec powyższego – działając na podstawie art.14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73, poz. 350, z późn. zm.) – uprzejmie proszę Pana Ministra jako odpowiedzialnego za ochronę zdrowia Polaków o udzielenie odpowiedzi na pytanie:
– Czy podejmie Pan stosowne działania w celu zapewnienia całodobowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Ciechanowca i gmin sąsiednich w Szpitalu Publicznym w Ciechanowcu?
Oczekuję, że Pan Minister użyje dostępnych w ramach przysługujących kompetencji instrumentów w celu jak najszybszego rozwiązania tego nabrzmiałego problemu.

Jarosław Zieliński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>