laureaci i organizatorzy

Jabłonka Kościelna: IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

29 kwietnia 2014 roku odbyło się podsumowanie etapu wojewódzkiego IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci “Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu!”.

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń wykorzystywanych w pracy rolnika oraz rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i indywidualnych zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych.
Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej w formacie A3, w dowolnej technice, o tematyce związanej z zapobieganiem wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym.
Organizatorzy etapu wojewódzkiego konkursu to: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku, Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Muzeum Podlaskie w Białymstoku.
Pracownicy Kasy przed konkursem przeprowadzili w większości szkół biorących udział w konkursie 107 pogadanek dotyczących zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, w czasie których przeszkolili 5123 uczniów.
Do konkursu nadesłano 2336 prac plastycznych ze 165 szkół podstawowych z terenów wiejskich województwa podlaskiego. Prace konkursowe oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa to klasy 0-III, II grupa to klasy IV-VI.

Laureatami etapu wojewódzkiego konkursu z I grupy zostali:
I miejsce – Bartłomiej Wierciński z kl. I, Szkoła Podstawowa w Augustowie,
II miejsce – Kacper Staśkiewicz z kl. III, Zespół Szkół w Słobódce,
III miejsce – Dominika Roszkowska z kl. III, Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance.

Laureatami z II grupy zostali:
I miejsce – Roksana Eljaszuk z kl. V, Szkoła Podstawowa w Jabłonce Kościelnej,
II miejsce – Michał Górecki z kl. IV, Szkoła Podstawowa w Stawiskach,
III miejsce – Julia Szerenos z kl. VI, Szkoła Podstawowa w Studziankach.

Ponadto Wojewódzka Komisja Konkursowa przyznała po 10 wyróżnień w każdej kategorii wiekowej.
Za najaktywniejszy udział w konkursie wyróżnienie otrzymała Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Muzeum Podlaskim w Białymstoku. Przed ogłoszeniem wyników dzieci uczestniczyły w zajęciach interaktywnych “Artystyczne inspiracje” na wystawie czasowej “Henryk Chyliński. Malarstwo, grafika, znak” oraz wysłuchały prelekcji na temat wypadków z udziałem maszyn i urządzeń wykorzystywanych w pracy rolnika.
Uczestnicy konkursu, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w obydwu kategoriach wiekowych, zostali zakwalifikowani do etapu centralnego.

Edyta Utko
Inspektor OR KRUS w Białymstoku

I miejsce klasy 0-3

I miejsce klasy 4-6

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>