tory kolejowe

Program naprawczy podlaskiej kolei posła Jarosława Zielińskiego

Przedstawiamy program naprawy transportu kolejowego w województwie podlaskim stworzony przez zespół ekspertów pod kierownictwem posła Jarosława Zielińskiego.

1) Przywrócenie zlikwidowanych w ostatnich latach połączeń międzywojewódzkich, w tym w szczególności połączeń między Białymstokiem a Warszawą, a także połączeń w ruchu lokalnym na terenie województwa podlaskiego.

2) Reaktywacja przynajmniej jednego (poza kursującym 10011/10012 “Hańcza”) międzywojewódzkiego pociągu stałego kursowania pomiędzy Suwałkami a Warszawą (odjazd z Białegostoku w godzinach popołudniowych, odjazd z Suwałk w godzinach porannych).

3) Przywrócenie nocnego pociągu (przynajmniej sezonowego) łączącego Suwalszczyznę z południem Polski (“Wigry” relacji Suwałki – Kraków – Suwałki).

4) Przywrócenie niektórych pociągów stałego i sezonowego kursowania na odcinku Białystok – Sokółka – Suwałki; Suwałki – Olecko – Ełk.

5) Uruchomienie grupy wagonów bezpośrednich relacji Suwałki-Ełk-Suwałki dołączanych i rozłączanych na stacji Ełk w sezonie wakacyjnym oraz wybrane dni w rocznym kalendarzu do całorocznego pociągu TLK 18105/81104 “Rybak” relacji Białystok – Szczecin Główny – Białystok.

6) Wydłużenie kursowania zaplanowanego na okres wakacyjny 2014 roku pociągu interREGIO 75106/57113 “Niegocin” relacji Poznań Główny – Ełk – Poznań Główny do stacji Suwałki.

7) Reaktywacja ruchu pasażerskiego na linii kolejowej nr 37: połączenia sezonowe relacji Białystok – Waliły-Stacja – Białystok, wprowadzenie kursów weekendowych z myślą o tych, którzy pragną aktywnie spędzać czas, uprawiać np. turystykę rowerową.

8) Zachowanie, wznowienie bądź uruchomienie pociągów spełniających kryteria połączeń międzynarodowych (o ponadregionalnym znaczeniu dla sieci połączeń kolejowych w kraju) w następujących relacjach:
– Białystok – Grodno – Białystok (gwarancja zachowania połączeń)
– Białystok – Czeremcha – Brześć – Czeremcha – Białystok (reaktywacja)
– Białystok – Brzostowica – Wołkowysk – Brzostowica – Białystok (uruchomienie w porozumieniu ze stroną białoruską w przypadku zainteresowania tym połączeniem)
– Suwałki – Sestokai – (Wilno) – Sestokai – Suwałki (przywrócenie połączenia w porozumieniu ze stroną litewską).

9) Stworzenie jednolitego, skoordynowanego i sprzężonego z ośrodkami decyzyjnymi (operatorem przewozów, zarządcą infrastruktury) punktu informacyjnego na białostockim dworcu kolejowym, celem którego byłoby szybkie i skuteczne reagowanie w sytuacjach zakłóceń w ruchu komunikacyjnym, udzielanie kompleksowej pomocy i powiadamianie podróżnych o sytuacji ruchowej na wypadek zaistnienia wydarzeń nadzwyczajnych (nagłego odwołania pociągów np. z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, przyczyn technicznych oraz innych).

10) Zagwarantowanie przewoźnikowi obsługującemu połączenia regionalne wieloletniej umowy na świadczenie usług w regionalnym pasażerskim transporcie kolejowym oraz rozwoju sieci połączeń:
– gwarancja ruchu pasażerskiego na następujących trasach:
Białystok – Czyżew (Małkinia) – Białystok (linia nr 6);
Białystok – Ełk – Białystok (linia nr 38);
Białystok – Kuźnica Białostocka – Białystok (linia nr 6)
Białystok – Sokółka – Suwałki – Sokółka – Białystok (linie nr 6 i 40)
Białystok – Czeremcha – Białystok (linia nr 32)
Siedlce – Czeremcha – Hajnówka – Czeremcha – Siedlce (linia nr 31)
– reaktywacja:
Białystok – Waliły-Stacja – Białystok (linia nr 37)
Białystok – Hajnówka – Białowieża – Hajnówka – Białystok (linie nr 32 i 52)
Hajnówka – Cisówka – Hajnówka (linia nr 31)
Ostrołęka – Łomża – Ostrołęka (linie nr 36 i 49)
Łapy – Ostrołęka – Łapy (linia nr 36)
Suwałki – Olecko – Ełk – Olecko – Suwałki (linie nr 39 i 41).

11) Modyfikacja harmonogramu prac modernizacyjnych linii kolejowej 6/E-75 “Rail Baltica” na odc. Warszawa – Suwałki – granica państwa, w tym na odcinku Czyżew – Białystok oraz Białystok – Suwałki – granica państwa: realizacja zadań inwestycyjnych jednocześnie z dwóch stron wskazanych odcinków, czyli z chwilą rozpoczęcia pierwszych robót w okolicach Czyżewa (tj. 107,26 km linii) jednocześnie powinny być prowadzone prace na terenie od stacji Białystok (od km 178,50), podobnie z chwilą rozpoczęcia robót od Białegostoku w kierunku Suwałk jednocześnie powinny być prowadzone prace od strony granicy państwa i Suwałk w kierunku Białegostoku.

12) Odcinek Białystok – Ełk – Suwałki – Granica Państwa, planowany do modernizacji w ramach ciągu trasy “Rail Baltica” powinien być dwutorowy i dostosowany do prędkości 160 km/h dla pociągów pasażerskich oraz 100-120 km/h dla pociągów towarowych (pojawiają się informacje o planowanym ograniczeniu inwestycji do linii jednotorowej dostosowanej do maksymalnej prędkości 120 km/h).

13) Przeprowadzenie rewitalizacji linii kolejowej nr 6 na odcinku Białystok – Sokółka – Kuźnica Białostocka; zaplanowane na lata 2014-2020 prace na tym odcinku powinny uwzględniać odbudowę drugiego toru na odcinku Białystok – Sokółka w celu zwiększenia przepustowości pociągów.

14) Zapewnienie utrzymania w eksploatacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. linii kolejowej nr 40: Sokółka – Suwałki po realizacji inwestycji “Rail Baltica” (Warszawa – Białystok – Ełk – Suwałki – Gr. Państwa) oraz jej modernizacja: elektryfikacja tego odcinka oraz zbudowanie infrastruktury umożliwiającej bezkolizyjne mijanie się pociągów (na trasie bardzo ważny ośrodek turystyczny: Augustów).

15) Opłaty za dostęp do infrastruktury kolejowej zmodernizowanej przez samorząd województwa w ramach środków z różnych programów operacyjnych powinny zostać zniesione dla połączeń regionalnych, których organizatorem jest samorząd województwa na okres przynajmniej 5 lat.

16) Wprowadzenie zintegrowanego biletu komunikacyjnego na przejazd pociągami regionalnymi i komunikacją miejską w obrębie aglomeracji białostockiej.

17) Wznowienie ruchu towarowego i pasażerskiego na linii kolejowej nr 36 Ostrołęka – Łapy (powstająca podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej i odbudowa bocznicy w Sokołach dla firm wykorzystujących transport kolejowy do przewozu towarów).

18) Wznowienie ruchu towarowego, a w dalszej kolejności także pasażerskiego na linii kolejowej nr 37 Białystok – Zubki Białostockie (od strony Białorusi ma powstać centrum logistyczne).

19) Odtworzenie linii kolejowej nr 50 Czerwony Bór – Zambrów przynajmniej jako bocznicy szlakowej dla tamtejszych zakładów przemysłowych i handlowo-usługowych.

20) Zahamowanie prywatyzacji dworców kolejowych na terenie województwa podlaskiego.

21) Zlokalizowanie siedziby Zarządu Spółki PKP Przewozy Regionalne na dworcu kolejowym w Białymstoku w celu poprawy zarządzania obsługi danymi połączeniami kolejowymi lepszej integracji i umożliwienia zintegrowanego kierowania ruchem kolejowym (współpraca z pozostałymi spółkami PKP).

22) Odtworzenie funkcjonowania kas biletowych na wszystkich dworcach i przystankach kolejowych z dostosowaniem godzin ich pracy do ruchu pociągów tak, aby podróżni mogli bez przeszkód zakupić bilety.

23) Dostosowanie wszystkich połączeń kolejowych do rzeczywistych potrzeb podróżnych.

Jarosław Zieliński
Poseł Rzeczypospolitej Polskiej

5 myśli nt. „Program naprawczy podlaskiej kolei posła Jarosława Zielińskiego”

  1. Wszystko pięknie: podpisuję się pod tymi pomysłami obiema rękami a i nogami jak się uda….TYLKO Panie POŚLE, proszę o propozycję przedstawienia źródeł finansowania.

    Osobiście to i ja mam propozycje… wybudowania trakcji i uruchomienia połączeń kolejowych do wszystkich posesji :) w województwie.
    I kto da więcej?

  2. Lepiej niech zbudują szybciej całą S8, autobusem będzie taniej oraz bardziej komfortowo niż kisić się w pociągu.

  3. Zdecydowana większość z tych postulatów to pobożne życzenia… Szczególnie przywrócenie pociągów do Suwałk – Intercity nie ma w żadnym wypadku zamiaru rozszerzać oferty, tym samym pogłębiać straty. Panie Pośle – czy Pan nie widzi, że kolej w Polsce ma być zminimalizowana maksymalnie? Kolej już się nie rozwinie, nie ma szans na linię dwutorową na ciągu Rail Baltica do Suwałk… Lepiej by było gdyby Pan powalczył o utrzymanie tego co jest a nie ośmieszał się takimi fanaberiami..

  4. a pomyślałem, że do wcześniejszego dorzuciłbym jeszcze po 5000 zł tak na głowę dla każdego ;) kto zagłosuje na mnie ;P

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>