Kim jesteśmy?

KIM JESTEŚMY – wizytówki kulturowe gmin wykonane dowolną techniką

Pod hasłem “KIM JESTEŚMY – wizytówki kulturowe gmin wykonane dowolną techniką” Stowarzyszenie Szukamy Polski ogłosiło konkurs skierowany do gmin z całego województwa. Celem konkursu jest opracowanie symbolu gminy, uwzględniającego jej specyfikę kulturową, narodowościową, religijną oraz dziedzictwo historyczne i kulturę współczesną.

Proces budowania tożsamości naszego regionu nie jest łatwy. Mimo tolerancji i uznania wielokulturowości, wielonarodowości i różnorodności, w dalszym ciągu nazywanie regionu “Podlasiem” budzi w wielu mieszkańcach opór, szczególnie na Suwalszczyźnie, Ziemi Łomżyńskiej, czy okolicach Siemiatycz. Wg geografii historycznej z Podlasiem nie pokrywa się obszar województwa podlaskiego, które tworzą w 36% Podlasie, w 35% Pojaćwieska Suwalszczyzna, w 20% Mazowsze, w 7% Polesie,  w 1% Ruś Czarna.

Dlatego każda próba, prowadząca do pogłębiania akceptacji wspólnego terytorium naszego województwa przez mieszkańców całego regionu jest ważna. Budowanie tożsamości terytorialnej przez kulturę, jej bogactwo i różnorodność jest szansą dla każdej gminy zaistnienia nie tylko samodzielnie i lokalnie ale również w większej, regionalnej perspektywie. Dialog, wspólna kreatywna aktywność i przygotowywanie prac konkursowych – wg “własnej” koncepcji merytorycznej i formalnej – umożliwi promocję kultury każdej ze zgłaszających się do konkursu gmin, bez względu na jej wielkość.

Konkurs polega na przygotowaniu wizytówki gminy, w postaci pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką, np. malarstwo, grafika, fotografia czy rzemiosło artystyczne (wiklina, tkanina, patchwork, nitting, inne). Każda gmina może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Specjalnie powołana Kapituła wybierze spośród nich trzy najlepsze. Konkurs umożliwi pokazanie tego, co odrębne i charakterystyczne, ale również da szansę porównania własnej wizytówki z innymi i wpisania się w większą całość – regionalną wspólnotę mieszkańców. Twórcy wizytówek – zarówno amatorzy jak też zawodowcy – mogą zademonstrować, jak widzą swoją małą ojczyznę przez pryzmat sztuki, jaką uprawiają.

Już czekamy na prace konkursowe. Termin nadsyłania prac upływa 16 czerwca br. Wizytówki gmin należy składać w siedzibie organizatora konkursu – Stowarzyszenie Szukamy Polski, ul. Młynowa 17, 15-404 Białystok.

Szczegóły konkursu w regulaminie umieszczonym na www.szukamypolski.com.
Więcej informacji: Joanna Czupryńska tel. 720 456 443, mail: biuro@szukamypolski.com.

Stowarzyszenie Szukamy Polski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>