ZWKiEC Leoniak

“List Otwarty” do ZWKiEC w Wysokiem Mazowieckiem

DO
Prezes Zarządu, Andrzej Michalski oraz Zarząd
Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej
w Wysokiem Mazowieckiem

LIST OTWARTY
w sprawie Sortowni Śmieci i jej nowej lokalizacji

Biorąc pod uwagę dobro mieszkańców miasta i powiatu Wysokie Mazowieckie, apelujemy do Pana Prezesa i Zarządu ZWKiEC w sprawie opracowania nowej lokalizacji Sortowni Śmieci w miejscu odległym od miasta, mniej kontrowersyjnym i mniej uciążliwym dla mieszkańców. Prosimy o przedstawienie możliwych rozwiązań nowej lokalizacji na składowanie odpadów, znajdującej się poza granicami Wysokiego Mazowieckiego oraz w znacznym oddaleniu od zabudowań.

Nasz pisemny apel do Pana i Zarządu jest podyktowany troską o zdrowie społeczności lokalnej. Analiza podobnych przedsięwzięć w innych regionach Polski i innych krajach pokazuje, że lokalizacja takich obiektów jak sortownia śmieci czy spalarnia śmieci na terenie miasta, jest zagrożeniem skażenia ekologicznego (powietrza i wód gruntowych) oraz zagrożeniem epidemiologicznym miejskiego terenu, a inwestycja sama w sobie jest pomysłem chybionym.

Ostatnie wydarzenia dotyczące Sortowni Śmieci w Wysokiem Mazowieckiem pokazały, że mimo dobrych intencji ze strony Pana Burmistrza i ZWKiEC, nie można liczyć na natychmiastowe usuwanie nagromadzonych worków z odpadami składowanych na placu. Mimo obietnic złożonych przez Pana Burmistrza, Jarosława Siekierko oraz Pana Prezesa ZWKiEC, Andrzeja Michalskiego, przeznaczone do sortowania odpady nie zostały usunięte i w dalszym ciągu zalegają na placu, tworząc fermentujące hałdy śmieci. Do dnia dzisiejszego nie zostało również utworzone obiecane wcześniej dwanaście etatów do pracy przy sortowaniu. W takich warunkach zawsze będzie istnieć zagrożenie epidemiologiczne. Zaistniała sytuacja rysuje się niczym bomba ekologiczna, która odbije się w przyszłości na wszystkich mieszkańcach miasta i powiatu.

Obecny Zarząd Spółki ZWKiEC w ogóle nie prowadzi deratyzacji i nie bierze pod uwagę niebezpieczeństwa występowania chorób epidemiologicznych roznoszonych przez gryzonie i robactwo. Zagrożenie wybuchem epidemii jest tym bardziej realne, że sąsiadujące z Sortownią budynki komunalne i socjalne nie mają zapewnionych podstawowych warunków sanitarnych. Lokatorzy mieszkający w tych budynkach nie posiadają nawet kanalizacji i nie mają możliwości utrzymania właściwej higieny, co jest ze strony władz miasta karygodnym zaniedbaniem, szczególnie, że budynki te zamieszkują również dzieci w wieku szkolnym. Ponadto sąsiedztwo z miejscami, będącymi siedliskiem dużej ilości szczurów, sprzyja rozwijaniu się u ludzi rodentofobii, choroby objawiającej się lękiem przed gryzoniami. Jeśli natomiast nie interesują Pana ludzie, którzy mieszkają w pobliżu sortowni, proszę wziąć pod uwagę pobliską galerię handlową “Michał”, w której mieszkańcy miasta i powiatu zaopatrują się w produkty spożywcze.

Zagrożenie skażeniem potęguje jeszcze fakt niewielkiej odległości Sortowni od rzeki Brok. Do zanieczyszczeń może dojść nie tylko przez atmosferę, ale również zwiększone jest ryzyko skażenia rzeki i wód gruntowych. Nie interesują nas argumenty ekonomiczne Pana i Rady Miasta odnośnie utrzymania obecnej lokalizacji, ale mamy na uwadze wymogi ekologiczne i sanitarne oraz prestiż miasta.

Przy znacznej ilości śmieci przeznaczonych do sortowania, nie da też się uniknąć niepożądanego i uciążliwego smrodu dla sąsiadujących z wysypiskiem mieszkańców i przedsiębiorców. Sytuacja jeszcze pogorszy się w miesiącach wiosennych i letnich, kiedy wzrośnie temperatura powietrza.

Należy również wspomnieć o stratach ekonomicznych mieszkańców posiadających działki i nieruchomości na sprzedaż w okolicy sortowni. Tereny te już straciły na wartości i na swojej rynkowej atrakcyjności z powodu uciążliwej lokalizacji w sąsiedztwie Sortowni. Miasto cały czas rozbudowuje się od strony ul. Warszawskiej, więc punkt segregacji odpadów nie będzie już na obrzeżach miasta, ale w jego centrum. Kiedy Sortownia powiększy się i zmodernizuje, jej i tak nieunikniona przeprowadzka będzie o wiele bardziej kosztowna zarówno dla Spółki ZWKiEC jak i dla mieszkańców miasta. Natomiast zmiana jej lokalizacji wpłynie na korzyść mieszkańców, przyczyniając się nie tylko do rozwoju miasta, ale też do spadków cen za wywóz śmieci, ponoszonych przez mieszkańców.

Panie Prezesie i szanowni członkowie Zarządu ZWKiEC, dbajmy z troską o ZDROWIE MIESZKAŃCÓW NASZEGO MIASTA. Żyjemy w czasach, w których światły człowiek sięga po nowoczesne rozwiązania, mając na uwadze zdrowie własne, swojej rodziny, najbliższego otoczenia oraz społeczności, w której żyje, pamiętając również o ochronie środowiska naturalnego. Nowa lokalizacja Sortowni Śmieci jest jednym z priorytetów w postulatach klubu Twój Ruch Wysokie Mazowieckie i będziemy chcieli doprowadzić tę sprawę do końca, zamknąć ją zmianą obecnej lokalizacji Sortowni. Ten list otwarty jest adresowany do Pana Burmistrza oraz do Pana i członków Zarządu ZWKiEC – chcielibyśmy poznać zajmowane przez ZWKiEC stanowisko w tej sprawie, Pana propozycje na rozwiązanie tej nieciekawej i “brudnej” kwestii. W dalszych planach Klubu Twój Ruch Wysokie Mazowieckie jest nawiązanie wspólnego dialogu i przeprowadzenie wspólnych Konsultacji Społecznych w celu opracowania nowej lokalizacji Sortowni Śmieci oddalonej od granic miasta. Zarząd i członkowie Klubu Twój Ruch Wysokie Mazowieckie zawsze podejmują działania demokratyczne, prospołeczne, sprzeciwiające się niesprawiedliwości społecznej, a w kwestiach dotyczących miasta i powiatu, biorą pod uwagę dobro mieszkańców, a nie interesy Spółki ZWKiEC.

Prosimy o ustosunkowanie się do naszego apelu.

w imieniu Zarządu Klubu Twój Ruch Wysokie Mazowieckie
Przewodniczący Zarządu, Mariusz Leoniak

Pismo do ZWKiEC w Wysokiem Mazowieckiem Pismo do Prezes Zarządu, Andrzej Michalski

Mariusz Leoniak

* Portal Wysokomazowiecki nie ponosi odpowiedzialności za treści autorstwa użytkowników Portalu Wysokomazowiecki.

19 myśli nt. „“List Otwarty” do ZWKiEC w Wysokiem Mazowieckiem”

 1. Proponuję teraz Panu Leoniakowi w tej sprawie napisać list otwarty do naszego wielebnego myślę że to będzie najbardziej skuteczne jeżeli oczywiście chcą być skuteczni a nie tylko pisać te listy dla własnego rozgłosu i pisania dla pisania.

 2. A co pan Sc proponuje? do wielebnego? chodzi panu
  o proboszcza? a co go obchodzi jakaś sortownia śmieci na mieście?

 3. Zawsze się pisze listy otwarte do osób odpowiedzialnych a później następne kroki aż do pozytywnego załatwienia sprawy a i owszem pan Leoniak słusznie nadaje temu rozgłos aby opinia publiczna moralnie go wsparła w działaniach. Ale tak naprawdę to zastanawiam się czy to nie walka z wiatrakami, no ale jak ktoś ma zacięcie niech działa.

 4. Listy do ZWKiEC to Leon pisze a kary odrabia na robotach interwencyjnych właśnie tam :P

 5. Trudno wyczuć co siedzi w głowie pana Leoniaka, czy kierowanie się troską o mieszkańców mieszkających wokół sortowni czy działania podyktowane własnymi osobistymi pobudkami. Też wiele nie miłych komentarzy pod jego adresem spowodowało, że pan Leoniak zdenerwował się i zagroził sądowymi ripostami co osłabiło na pewno jego popularność. Uważam, że jeśli pan Leoniak nie otrzyma odpowiedzi na te listy które napisał; nie wiele w tej sprawie będzie mógł dalej już zrobić.

 6. leoś za co odpracowujesz kary ? czyżby za szczanie po kątach (kontach po twojemu:) ?

 7. Ludzie kto w czasach SMS pisze listy. Co może pan Leoniak i ten cały Twój Ruch myślą że ta władza będzie z nimi rozmawiać to albo naiwni albo faktycznie jak tu piszą są na kacu. Tragedią dla naszego miasta by było aby za kilka miesięcy w wyborach na placu boju został by tylko układ Siekierki i Twój Ruch Leoniaka i o zgrozo jak bym miał wybierać to dla dobra miasta wybrałbym Leoniaka jako mniejsze zło.

 8. Oczywiście, że władza powinna rozmawiać w sprawie tych listów, Leoniak reprezentuje opozycję w tym mieście i działania jej są podyktowane troską o mieszkańców a jeśli te listy władza oleją, oczywiste iż w wyborach należy już tej władzy podziękować jeśli nie potrafi uszanować inne opcje polityczne w tym mieście też i społeczeństwa które zgadzają się z tym, że Sortownia w mieście działa na szkodę mieszkańców.

 9. Ja mam równo ale co nie którym by się zrobiło z górki , albo by się im w ogóle sufit zawalił może do nich należysz .

 10. Co to za mobilizacja w mieście. Zbierają jakieś podpisy w szkołach ,przedszkolach w zakładach pracy, ciekawe na kogo to i na czyje polecenie w godzinach pracy można zajmować się nie uczeniem dzieci

 11. Czy ktoś z panów wie co z tymi listami od pana Leoniaka, bo coś cicho w tej sprawie i czy partia pana Leoniaka realizuje jakieś postulaty, które wytyczyła sobie? czy raczej ma to być tylko hitowy program wyborczy tej opozycji.

 12. To dlaczego Pan Leoniak stara się o pracę w ZWKiEC a nie w Mlekowicie ???????????

 13. Może chodzi o to, że tak jak Janusz Korwin-Mikke chce dostać cię do parlamentu Unii Europejskiej aby zlikwidować Unię tak pan Leoniak do ZWKiEC.

 14. Coś ucichło ze śmieciami ,a trzeba wyrzucać i razem wyrzucić straż miejską to też w mieście nie potrzeba

 15. Jak ta lokalna opozycja wyczerpała się programowo , to proponuję wejść i poczytać na stronie Wiadomości Wysokomazowieckie tam opisują ,, bardzo interesujący ” sposób rządzenia naszym miastem . Jak władza dba o swoje. Po co te sesje i ci radni jak sesja która ma w porządku kilkanaście punktów trwa godzinę , gdzie radni nie mają nic do powiedzenia gdzie jedni przychodzą tylko na początek a inni na konieć sesji aby podpisać obecność i wziąć dietę To może jeszcze w ramach oszczędności oprócz Straży Miejskiej nie warto by się zastanowić aby taką Radę też zlikwidować przynajmniej bez picu było by wiadomo że miastem rządzi Siekierko a ten kordon klakierów jak napisali w gazecie niech się weżmie za pożyteczną pracę. Pozdrawiam.

 16. A dziś już naczelny strażnik cykał fotki na ulicy Szpitalnej przejeżdżającym pojazdom. Zakaz wjazdu w związku z robotami drogowymi. Znaczy się sezon żniwny rozpoczęty. Oj cóś tak czuję, że następne wybory wygra kandydat który roz…ździ tę formacje :D

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>