noweosiedle1

Kolejna sprzedaż działek przez miasto Wysokie Mazowieckie

Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosław Siekierko ogłosił przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 52 nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Warszawskiej, które odbędą się 11 kwietnia 2014r. Wadium należy wpłacać do 7 kwietnia 2014r.

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży

1. Przetargi  odbędą się w dniu 11 kwietnia 2014r. o godz. zgodnie z kolumną nr 4  w sali konferencyjnej nr 20 Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 15.

2. Przeznaczenie nieruchomości: poz. 1-11 pod zabudowę usługową (dopuszcza się mieszkanie właściciela w budynku usługowym lub oddzielnym wolnostojącym) oraz od poz. 12-52 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

3. Wszystkie nieruchomości stanowią własność Miasta Wysokie Mazowieckie, posiadają urządzoną księgę wieczystą nr LM1W/00034525/2 wolną od obciążeń.

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium do dnia 7 kwietnia 2014r. na konto Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie, PKO BP Oddział Wysokie Mazowieckie 27 1020 1332 0000 1102 0037 5535. Przy wpłacie wadium należy określić konkretny numer ewidencyjny działki, jedno wadium uprawnia do licytowania jednej działki. Można uczestniczyć w licytacji kilku działek pod warunkiem wpłaty kilku odrębnych wadium.

5.  Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej :
– dowód wpłaty wadium,
– w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby – pełnomocnictwo notarialne,
– w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,
– w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
– w przypadku małżonków, do wykonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z podpisem.

6. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostała część ceny nabycia powinna być uiszczona do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Wadia wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostaną zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

7.  Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłatami sądowymi za dokonanie wpisu w księdze wieczystej.

8.  W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9.  Sprzedaż nieruchomości objęta jest 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

10.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik  zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

11. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Miasta oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie i na miejskim serwisie internetowym Wysokie Mazowieckie.

12. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz oględzin nieruchomości można uzyskać w pokoju nr 25 Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 15 (tel. 086 275 23 79).

Wadium za działki, uprawniające do wzięcia udziału w przetargach wynosi od 10 000 zł do 16 000 zł.

Informacja z UM w Wysokiem Mazowieckiem

Jak widać po niezmienionych cenach za działki, fiasko listopadowego przetargu nic burmistrza Siekierko nie nauczyło. Ceny pozostały takie same, mimo braku zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców. Przypominamy, iż wówczas została sprzedana tylko jedna działka. Jak będzie z pozostałymi? Zobaczymy po kolejnym kwietniowym przetargu.

Działki na sprzedaż są umiejscowione przy drodze wojewódzkiej nr 678 Wysokie Mazowieckie – Białystok. Jak podaje na wykazie Urząd “Opłata może wzrosnąć w miarę uzbrojenia terenu”. Uzbrojenie oraz położenie planowanego osiedla możemy sami zobaczyć z drogi wojewódzkiej. Na razie jest to szczere pole.

noweosiedle1

 

21 myśli nt. „Kolejna sprzedaż działek przez miasto Wysokie Mazowieckie”

 1. Ogłoszenie o tym przetargu było dwa tygodnie temu we Współczesnej. Zastanawiałem się po co robi się drugi przetarg jak w pierwszym nie było chętnych przy tej cenie działek. Nie rozumiem dlaczego po drugiej stronie asfaltowej ale polnej drodze 2 hektary kosztują 500 000 zł lub niewiele więcej a po drugiej stronie za działki od 6 do 12 arów ceny wahają się od ponad 100 000 zł do aż 170 000 zł . Kto to liczył i jak ?

 2. Działki kupią albo idioci, albo ludzie co nie mają z pieniędzmi robić. Weźmy pod uwagę kogoś kto mierzy się z budową domu. Chcę zacząć pracę i działać. Kupuje działkę od miasta i co dalej ? Wchodzi na swoje pole poorane przez krety i podziwia zachód słońca za działkami. Teraz czekamy co będzie dalej. Kiedy powstanie infrastruktura drogowa oraz media. Czy będzie to za rok, dwa, a może 3 lata no i ciekawe ile każą sobie za to dodatkowo płacić. Tak się nie robi interesów. Jeżeli miasto chce zarobić musi najpierw coś włożyć. Tam gdzie mają powstać działki powinny być zrobione drogi. Nie mówię od razu o asfaltowych, ale jakieś żwirowe czy żużlowe jak najbardziej. Każda działka powinna być oznaczona choćby jakąś taśmą. Na każdej wbity palik z numerem działki. No i to co najważniejsze do granicy działki doprowadzone media. Przede wszystkim prąd, woda, ścieki. Nie wiem jak z gazem bo nie każdy może chcieć nim palić, ale to co napisałem to podstawa. Wtedy robimy przetarg. Ludzie kupują i wieżdzają koparki. Jest konkret, a nie mgliste marzenia o własnym domku na działce od miasta, której przyszłość jest nie jasna.

 3. Cenna uwaga Johnny jednak zapomniałeś jeszcze o tym że w mieście jest wielka dziura w budżecie i nie ma pieniędzy na choćby prowizoryczne drogi. Sprzedając działki miasto zyska środki na prace związane z przystosowaniem gruntu. Jak na razie kupno działki na tamtym terenie jest zamrożeniem pieniędzy na jakieś 10 lat.

 4. To są drogi Burmistrza do dobrobytu……. i chęci zatrzymania młodych w mieście………….drogie działki
  droga woda
  drogie ścieki………

 5. I co tu dodać? Według Czcigodnego Burmistrza w Wysokiem nie ma inwestycji bo nie ma bezrobotnych, i to jest jego wielki sukces. Chyba jednak zauważył że amatorów na wiązanie się z Wysokiem też już nie ma ,bo młodzi chcąc w miarę normalnie żyć wieją za granicę lub do większych miast.

 6. Ludzie nie do końca rozumiem wasze narzekanie. Działki za drogie- to ile powinny kosztować? Burmistrz też ma związane ręce przepisami, o cenie decyduje rzeczoznawca majątkowy sporządzając operat, w którym podaje wartość działki. Aby mógł wyliczyć wartość musi opierać się o dane rynkowe działek podobnych a te jak wiadomo w mieście wahają się od 150 tys do 200tys zł. Stąd też wniosek nasuwa się taki – skąd tak niskie ceny tych działek. Wiadomo są nie uzbrojone, i trzeba będzie dopłacić, są to tzw opłaty adiacenckie i średnio wynoszą one ok 2-3 tys zł przy czym dotyczą również innych działęk w mieście gdzie teren będzie uzbrajany. Kolejna sprawa to podatek, czego nikt nie zauważa. Przy zakupie od Urzędu podatek jest już w cenie, a prywatnie trzeba oddać jeszcze sporą daninę do Urzędu Skarbowego. Kolejna sprawa poruszana na forum to długi miasta, ale jakie te długi nikt nie pisze o ich wysokości. Nawet 1 czy 2 mln zł dlat takiego miasta to nie jest dług. Przestańcie narzekać jak statystyczny Polak. Jak narazie wszystkie inwestycje miasta były trafione wystarczy zobaczyć jak miasto rozwinęło się na przełomie ostatnich lat. Pozdrawiam

 7. To Jack proponuję abyś skorzystał z tej tak intratnej okazji 11 kwietnia jest przetarg i kupił jedną lub kilka działek w tej tak atrakcyjnej cenie i potwierdził nam to na portalu że udało ci się zrobić interes życia. Również pozdrawiam i czekam do 11.04.

 8. abc interes życia to byłby jak bym kupił działkę za pół darmo, tak jak wszyscy by chcieli. Staram się być obiektywny. Osobiście rozważam kupno działki. Tobie natomiast proponuję kupić lub przynajmniej wskazać tańsze działki w Wysokiem Mazowieckiem. Z tego co się orjętuję to za działki przy ul. Przechodniej właściciele chcą o wiele więcej, działki też są nieuzbrojone a i sąsiedztwo ciekawe + podatek. Każdy sam dokonuje wyboru względem swoich upodobań. Nie twierdzę, że te czy tamte działki są lepsze, ale i na tym forum nikt do tego się nie sprowadza a jedynie do krytyki Burmistrza. Więc wykażcie konkrety, za i przeciw tylko obiektywnie aby służyć pomocą innym w ewentualnym wyborze

 9. Jak się trochę pozastanawiałam to Jack ma sporo racji. Zastanawiam się teraz co by było jak Burmistrz sprzedał by te działki tak za 50 czy nawet za 20 tys zł. Jaka będzie reakcja. Burmistrz zły, niedobry, sprzeniewierzył majątek miasta, kasa miasta straciła tyle pieniędzy itp. Rzucimy się po działki i będziemy je trzymać aby zarobić na nich. Będziemy przekonywać kupujących od nas że działka jest warta np. 150 tys zł i to jest tanio bo przecież w Wysokiem Mazowieckiem za 8 arów terzeba zapłacić prawie 200 tys zł. Mnie osobiście nie stać nawet na 20 tys zł ale w tym szaleństwie coś jest , bo po co mają bogacze z miasta i okolic kupować po kilkanaście działek za grosze i trzymać je jako lokatę swoich pieniędzy. Wydaję mi się, że lepiej niech powstanie jakieś nowe osiedle przynajmniej od tej strony Mazowiecka na wjeździe będzie jakaś wizytówka miasta- lepsze to niż złomowisko.

 10. Do bcg .Bcg ludzie którzy mają pieniądze na kupno czyli jak ty ich nazywasz bogacze to kupili po drugiej stronie drogi 2 hektary za 500 tysięcy lub niewiele więcej . Jak się ma kasę to ma się i rozum który prcuje na tę kasę..

 11. Do Jack i do bcg, Podzielcie sobie teraz Panowie te 500 tysięcy na te 2 hektary czyli 200 arów i napiszcie ile wam wyszło. Ludzie włączcie od czasu do czasu logiczne myślenie i zacznijcie używać rozumu i nie wciskajcie innym głupot. Pozdrawiam.

 12. abc po co się tak “ciskasz” ” nie ty mnie wrogiem tylko twój pies przyjacielem” trzeba było kupować, a nadto te działki po drugiej stronie drogi to działki inwestycyjne a nie pod zabudowę mieszkaniową. I kto tu ma włączyć logiczne myślenie. Nadal nie przedstawiasz konkretów, czy może znalazłeś już tańsze działki w mieście?

 13. No i opozycja się wyciszyła, pewnie szukają tańszych działek. Fakt 500 tys za 2 ha trochę mało, ale do tego trzeba jeszcze parę baniek żeby inwestycja ruszyła. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego tzn z działkami pod domy. Osobiście uważam, że zamiast tych obiektów które tam powstały powinno powstać takie “coś” co by spowodowało rozwój miasta tzn praca dla wielu osób, konkurencja dla np Mlekovity czy fabryki okien, a co za tym idzie większe zarobki. Ale to tylko moje przemyślenia. Co do działek na domy i ich ceny faktycznie w mieście są bardzo wysokie ceny działek, i to z pewnością ma wpływ na to że działki sprzedawane przez miasto nie mogą być jeszcze tańsze. Osobiście o tańszych działkach nie słyszałam. Kupować nie będę bo mie nie stać.

 14. Trudno prowadzić dyskusję z ludzmi którzy porównują ceny działek w polu na Zawrociu z cenami działek w centrum miasta. W tej chwili na mieście jest kilkanaście działek z domami do sprzedania i sprzedający chcą około 400 000 zł a chętnych brak. Kto będzie kupował te działki w polu na których trzeba wybudować domy i je zagospodarować co wyniesie skromnie mówiąc jeszcze 500 tysięcy zł. jak sami piszący twierdzą że nie mają nawet 20 tysięcy zł. Uważam że decyzja o budowie tam osiedla jest podjęta o co najmniej 10 lat za póżno a cena stanowczo za wysoka o czym świadczy przynajmniej liczba zainteresowanych kupnem tych działek w pierwszym przetargu zdaję się 1 słownie ; jeden. Panowie dyskutanci przypominają mi niektórych naszych radnych którzy uchwałę o budżecie miasta na kilkadziesiąt milionów złotych przyjmują bez mrugnięcia okiem w parę minut , ale uchwałę o obniżeniu o kilka zł ich diety po burzliwej długiej dyskusji , która i tak nie miała sensu bo wynikało to ze zmiany przepisów centralnie przyjętych. pozdrawiam

 15. Kolega abc znowu mija się z faktami, działki są w ograniczeniu Wys Maz a nie na Zawrociu, to tak jak by nazwać Zorzę Falkami. Jest Pewna różnica chociażby w dostawie mediów itp. Przyznam Ci , że faktycznie narazie to szczere pole, tak jak do niedawna osiedle w pobliżu Orlenu. Piszesz o domach za 400000 – ale z czym to jeść , co to za domy, może jakieś starocia wymagające remontu. Ale nie o domach mowa tylko o działkach. Przyszłościowo to będzie fajne osiedle, pod warunkiem, że nie zostaną kupionbe działki tylko po to aby ulokować kasę. Przyznaję decyzja o podziale terenu na działki podjęta za późno, ale jak wiadomo miało być tam coś innego. Zainteresowanie kupnem działek niewielkie też nie przesądza o tym , że ludzie n ie chcą kupić z powodu złej lokalizacji czy ceny. Każdy ogląda się na innych + plotki o długach i myślenie, że Burmistrz odda za przysłowiową złotówkę. Na temat uchwał budżetowych się nie wypowiadam bo nic mi o tym nie wiadomo, ale co ma piernik do wiatraka. Dyskusja toczy się na temat wartości działek i czy warto kupować czy nie. Osobiście uważam, że ceny nie są wygórowane a lokalizacja do przyjęcia oczywiście patrząc optymistycznie w przyszłość. Trochę wiary w ludzi.

 16. Do abc. Ominąłem jeden wątek. Porównujesz ceny tych działęk z cenami działek w centrum, oczywiście bez konkretów. Więc może napisz o jakie działki w centrum chodzi. Jakie są wyznaczone granice twojego centrum. Ja piszę o działkach które są jeszcze do kupienia na osiedlu w pobliżu Orlenu (ul. Staszica, Raginisa) tam działki chodzą po ok. 170 tys zł. Bliżej centrum przy szpitalu po ok. 170- 220 tys zł. (tak przynajmniej krzyczą na początku) W podobnej cenie tj ok 160-170 trzeba zapłacić za działkę pod Brzóskami Brzezińskimi. Na ul. Przechodniej poniżej 120 tys zł. nie kupisz – a tam sąsiedztwo Mlekovity, gospodarstwa rolnego i oczyszczalni, i też jeszcze nie uzbrojone.

 17. do wyżej- dziękuję uprzejmie za działki na tzw.lotnisku za proponowaną cenę.

 18. Jack przestań pisać bzdury. Z drogi widać atrakcyjność tych działek i każdy widzi, ile ziemi trzeba tam nanieść. No chyba, że ktoś kupi przy samej drodze na Zawrocie. A uzbrojenie tego terenu to nie będzie koszt kilku tysięcy jak piszesz, tylko o wiele więcej. Gdzie tam jest gaz, elektryka, kanalizacja, woda? – człowieku to będą dodatkowe duże koszty. Dla mnie te ceny stanowczo za drogo.

 19. Czytać ludziska ze zrozumieniem, czy ktoś napisał, że tam już jest gaz, prąd i woda- nie . Z tego co wiem łącza są już wyprowadzone z linii która biegnie do ceramiku i dalej. A jeśli chodzi o koszta tzw opłaty adjacenckie po uzbrojeniu terenu to faktycznie nie powinny być wyższe jak napisał Jack. Inwestrycja będzie na pewno więcej kosztoawała miasto ale przecież właściciele działek nie składają się na uzbrojenie terenu. Z nawiezieniem ziemi cysta prawda trochę jej będzie trzeba a najwięcej od ul. Warszawskiej, chociaż nie przypuszczam by teren był wyrównywany do tej ulicy bardziej do drogi na Zawrocie i do terenu ogrodów działkowych. Nic nie stoi na przeszkodzie by Warszawska była wyżej.

 20. Trzeba szukać okazji a takie były np. w Brzóskach ,na Jagiellońskiej …pamiętamy a lotnisko to awaryjne dla F-16 nie tych lepszych MIG-24…29. kasyno już jest hale do obsługi , w wyludnionym mieście dzielnice mieszkaniową jakieś nieporozumienie chyba że na koszary no generałowie już są leśni to pewnie na wronach będą latać.

 21. alex co Ty bierzesz??? Weź sobie przeczytaj jeszcze raz na “czysto” to co napisałeś, bo ja w ogóle nic z tego nie rozumiem?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>