Mariusz Leoniak

Obudź się Wysokie Mazowieckie! Powstała opozycja!!!

9 lutego 2014 roku został wybrany zarząd klubu Twój Ruch Wysokie Mazowieckie.

§ 1. Przewodniczącym Klubu Twój Ruch Wysokie Mazowieckie został Mariusz Leoniak, wybrany jednogłośnie.

§ 2. Klub swoim zasięgiem obejmuje gminy powiatu wysokomazowieckiego i zambrowskiego:
– gminy miejskie: Wysokie Mazowieckie, Zambrów
– gminy miejsko-wiejskie: Ciechanowiec, Szepietowo, Czyżew
– gminy wiejskie: Klukowo, Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Sokoły, Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo
– miasta: Wysokie Mazowieckie, Ciechanowiec, Czyżew, Szepietowo, Zambrów.

Jest to ważne wydarzenie polityczne, historyczne, jak i społeczne dla miasta oraz powiatu wysokomazowieckiego. Klub zrzesza ludzi z różnorodnych warstw społecznych, o niejednakowych światopoglądach, wyznaniach religijnych, w zróżnicowanym wieku, z różnym wykształceniem: podstawowym, gimnazjalnym, zawodowym, średnim i wyższym. Jest to bardzo liczebny klub z zachowaniem parytetów.

Członkowie Klubu zdają sobie sprawę, że w powiatach wysokomazowieckim i zambrowskim potrzeba dużo pracy, aby dokonać zmian i przeobrażeń korzystnych dla mieszkańców miasta i obu powiatów. Istotną kwestią jest podjęcie dyskusji na temat obniżenia bardzo wysokich opłat narzuconych mieszkańcom miasta. Inwestycje w mieście i powiecie są oczywiście potrzebne, jednakże trzeba również szukać innych rozwiązań finansowania. Klub prowadzi Konsultacje Społeczne, mające na celu informowanie lokalnej społeczności o różnych opcjach politycznych i programowych wizji przyszłości naszego miasta i powiatu.

Jeszcze jako grupa inicjatywna, obecni członkowie Klubu Twój Ruch Wysokie Mazowieckie wykazali się dużym zaangażowaniem społecznym, zwracając uwagę mieszkańców miasta i okolic na takie problemy jak:
– utworzenie sortowni śmieci w bardzo niedogodnym miejscu, to jest w pobliżu mieszkań socjalnych, nie zaopatrzonych nawet w kanalizację, przez co warunki mieszkalne w tym rejonie stały się karygodne,
– zagadnienie wprowadzenia na rynek również innych dyskontów spożywczych i zapobieżenie monopolizacji rynku spożywczego,
– zwrócenie uwagi społeczeństwa na umiejscowienie różnorodnych organizacji pozarządowych w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, organizacji, które nie są związane z rozwojem kultury, gdy jednocześnie brakuje pomieszczeń do organizowania przedsięwzięć kulturalnych, takich jak sale prób dla lokalnych zespołów muzycznych itp.,
– przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w sprawie zaniedbania przez władze miasta budowy placów zabaw dla dzieci przy wielorodzinnych budynkach socjalnych i komunalnych.

Wkrótce Klub Twój Ruch Wysokie Mazowieckie zamierza poruszyć kolejne tematy:
– kwestia likwidacji Straży Miejskiej,
– przeprowadzenie kalkulacji przychodów i rozchodów Gospodarki Mieszkaniowej (Komunalnej) celem zmniejszenia opłat mieszkańców za czynsz mieszkaniowy i usługi ZWKiEC.

Przewodniczący klubu, Mariusz Leoniak, należy do partii Twój Ruch już ponad rok. Nie zamierza startować do struktur wojewódzkich, jak sam twierdzi “nie chce władzy, ale zmian”. Woli poświęcić się działaniu klubu w Wysokiem Mazowieckiem. “Zawsze interesowało mnie dobro ludzi i otoczenia o lokalnym zasięgu”, twierdzi. “Bliższa memu sercu jest raczej lokalna polityka i lokalne małe społeczności, które borykają się z problemami życia codziennego”. Nie jest mu obojętna krzywda ludzka i niesprawiedliwość społeczna, jak i również los ludzi wykluczonych społecznie w mieście i powiecie wysokomazowieckim i zambrowskim.

Mariusz Leoniak

zarząd klubu Twój Ruch Wysokie Mazowieckie Deklaracja członkowska

* Portal Wysokomazowiecki nie ponosi odpowiedzialności za treści autorstwa użytkowników Portalu Wysokomazowiecki.

153 myśli nt. „Obudź się Wysokie Mazowieckie! Powstała opozycja!!!”

 1. Jeśli ktoś myśli , że tu jest anonimowy . . . to myli się , jak do czegoś dojdzie to przyjdą do pokoju w którym stoi komputer i były pisane te wpisy .

 2. Słyszałem , że jest jakieś opozycyjne stowarzyszenie i gazeta , ale jeszcze nie czytałem , mam dostać dzisiaj od znajomego.Dosyć rządów obecnego burmistrza i tych wszystkich radnych bezradnych, a nie , nie -radnych dla siebie jak najbardziej.

 3. Gdzie mogę dostać tą gazetkę poproszę kogoś związanego ze stowarzyszeniem o informację. Może jakaś strona www? Widziałem dane spółki w krs: Grabowski, Roszkowska, Biały, Kryński bardzo mnie ciekawi co mają do powiedzenia w sprawach miasta.

 4. Brawo !!!! jak najwięcej zwolenników nowych przemian a jaka cena tej gazety? i nie bardzo mi to mówi w sklepie u Białego, to jakiś szyfr umowny? można konkretniej adres sklepu.

 5. Informujemy rozmówców na forze tego serwisu, że klub Twój Ruch Wysokie Mazowieckie pozyskuje w szybkim tempie zwolenników młodego pokolenia. Mimo to nasz klub jest otwarty na działania w gronie osób w różnym wieku.
  Cenimy sobie młodą energie ale i doświadczenie osób średniego i starszego pokolenia. Zapraszam do wypełnienia deklaracji członkowskiej i budowania razem z nami LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI DLA NASZEGO MIASTA !!!!!!
  Serdecznie pozdrawiam

 6. Jak Leon bierze się za budowanie lepszej przyszłości naszego miasta, to znaczy, że czas stąd uciekać. Jesteście kategorią ludzi, którym zawsze będzie mało, zawsze czegoś będzie wam brakowało. Dalibyście sobie spokój z gościem, którego każdy ma za chlora.

 7. Jimbo i inni komentujący, wyłączając palikotów i grupę Białego, czy widzicie innych ludzi w mieście i powiecie , którzy mogliby zrobić porządek na naszym podwórku ? Bo diagnoza sytuacji to jedno, a rzeczywista działalność ludzi, chcących coś zmienić to drugie i najważniejsze.

 8. Proszę zdefiniować “rzeczywistą działalność ludzi”. Poza ogólnikami i zwróceniem uwagi na mniej lub bardziej istotne kwestie nie widzę tutaj żadnych konstruktywnych pomysłów co i jak można zrobić i zmienić.

 9. KM chodzi mi bardziej o młode osoby chcące zająć się polityką i sprawami swojej małej ojczyzny. Ale nie pod flagą ludzi od palikotów czy siekierki. Mi ich style uprawiania polityki oraz program NIE ODPOWIADAJĄ!

 10. WYSOKIE MAZOWIECKIE – CZAS NA ZMIANY!

  WSTĘPNE POSTULATY I IDEA KLUBU TWÓJ RUCH WYSOKIE MAZOWIECKIE NA MIASTO WYSOKIE MAZOWIECKIE I POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI

  TWÓJ RUCH WYSOKIE MAZOWIECKIE

  Klub Twój Ruch Wysokie Mazowieckie jest ruchem społecznym o poglądach nowoczesnych, demokratycznych i typowo prospołecznych. Wspólnie będziemy rozwiązywać problemy wszystkich mieszkańców, niezależnie od poglądów politycznych, prawicowych czy też lewicowych. Twój Ruch działa ponad podziałami, bez względu na posiadany statut społeczny, wiek, wykształcenie, stan majątkowy, wiarę, zainteresowania, poglądy i płeć. Naszym celem jest wspólne z mieszkańcami tworzenie lokalnej polityki miasta i powiatu – bardziej nowoczesnego, przyjaznego, bogatego, bezpiecznego, ekologicznego. Duży nacisk będziemy kładli na walkę z bezrobociem, poprzez tworzenie nowych miejsc pracy w strefach i podstrefach ekonomicznych i przemysłowych. Potrzebna jest promocja naszego miasta, poprzez działania promocyjne w dziedzinach: biznesu, kultury, sportu, szkolnictwa, przyjaznej i spójnej polityki lokalnej.

  KONSULTACJE SPOŁECZNE

  Działania naszego Klubu Twój Ruch Wysokie Mazowieckie będą oparte na wyniku opinii i potrzeb mieszkańców naszego miasta i powiatu. Konsultacje Społeczne Twojego Ruchu mają na celu zbliżenie się do ludzi oraz zapoznanie się z ich potrzebami i problemami. Wspólne tworzenie przyjaznej polityki dla mieszkańców miasta i powiatu poprzez Konsultacje Społeczne, pomoże nam obrać właściwe kierunki i cele działań ku zadowoleniu jak największej liczby mieszkańców. O problemach i potrzebach miasta i jego mieszkańców możemy dyskutować na stronach internetowych założonych przez klub Twój Ruch Wysokie Mazowieckie.

  W programie Konsultacje Społeczne planujemy organizować petycje i referenda, w których mieszkańcy będą mieli możliwość dania swego głosu za lub przeciw w sprawie proponowanego do realizacji projektu dotyczącego naszego miasta i powiatu. Klub Twój Ruch Wysokie Mazowieckie będzie zajmował się sprawami dotyczącymi miasta i powiatu, które zostaną wcześniej zaakceptowane poprzez Konsultacje Społeczne.

  CYKLICZNE SPOTKANIA OTWARTE

  Planujemy organizować cykliczne spotkania otwarte, na które każdy mieszkaniec będzie mógł przyjść i wziąć udział w debacie, przedstawić własny punkt widzenia w omawianej sprawie lub inicjatywie. Na spotkania zapraszamy wszystkich zainteresowanych z naszego miasta i powiatu, będą w nich uczestniczyć posłowie i zarząd Twojego Ruchu oraz różnorodni specjaliści. Najbliższe ze spotkań planujemy zorganizować już w niedługim czasie, będą na nim poruszane tematy:

  * lokalizacja sortowni śmieci na terenie naszego miasta przy ulicy Białostockiej
  * warunki mieszkalne i brak kanalizacji w mieszkaniach socjalnych przy ulicy Białostockiej, w sąsiedztwie sortowni śmieci
  * przyjrzenie się działaniom i polityce, którą uprawia MOPS w Wysokiem Mazowieckiem
  * przyjrzenie się pracy i zasadności komisji działających przy Radzie Miasta i Powiatu; zastanowienie się nad potrzebą ich istnienia i przeznaczania na ich istnienie pieniędzy społeczeństwa
  * kalkulacja kosztów ponoszonych przez mieszkańców za usługi ZWKiEC w Wysokiem Mazowieckiem; zastanowienie się nad tym, czy koszty ponoszone przez ZWKiEC nie są przesadzone, a przez to czynsze płacone przez mieszkańców miasta – zbyt wygórowane
  * doświetlenie przejść dla pieszych w celu zwiększenia bezpieczeństwa i widoczności na pasach dla naszych pociech, mieszkańców miasta i całego powiatu
  *Możliwość odrobienia na cel miasta i spółdzielni mieszkaniowej, zadłużenia za czynsz mieszkań socjalnych,komunalnych,spółdzielczych,osobą które chwilowo utraciły pracą .

  POSTULATY KLUBU TWÓJ RUCH

  Oto nasze postulaty dotyczące zmian w naszym mieście i powiecie:

  1. Likwidacja Straży Miejskiej.
  2. Utworzenie stref i podstref ekonomicznych i przemysłowych na terenach z zasobów gruntów miasta, powiatu i gminy.
  3. Budowa mieszkań komunalnych na terenach zasobu miasta i powiatu .
  4. Postawienie szalet miejskich „TOY-TOY” w parkach, przy każdym placu zabaw dla dzieci.
  5. Utworzenie budżetu obywatelskiego – jest to 1% z rocznego budżetu miasta, powiatu i gminy.
  6. Utworzenie spółdzielni socjalnej dla osób wykluczonych społecznie.
  7. Budowa i lokalizacja amfiteatru (Muszli Koncertowej), skate-parku i terenów rekreacyjnych, podłączenie sieci WI-FI na terenie Targowiska Miejskiego przy ulicy Kościelnej i Przechodniej, z pozostawieniem dotychczasowej funkcji i statutu tego terenu jako placu targowego.
  8. Budowa ekranów dźwiękochłonnych i zwrócenie uwagi na rosnący problem z natężeniem ruchu kołowego TIR-ów na ulicach Podlaskiej i Przechodniej w Wysokiem Mazowieckiem.
  9. Możliwość odrobienia na cel miasta i spółdzielni mieszkaniowej, zadłużenia za czynsz mieszkań socjalnych,komunalnych,spółdzielczych,osobą które chwilowo utraciły pracą .

  ZAPRASZAMY WSZYSTKICH

  Jeśli chcą Państwo brać realny udział w lokalnej polityce i poruszać ważne tematy lub też zgłaszać prośby o interwencję w sprawach miasta i powiatu, jak również w sprawach dotyczących waszych problemów, którymi może zająć się Twój Ruch Wysokie Mazowieckie, zapraszam do współpracy przy tworzeniu skutecznej, silnej i przyjaznej lokalnej polityki społecznej, zachęcam do zapisywania się do naszego ruchu społecznego ,,Twój Ruch Klub Wysokie Mazowieckie”

  Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych zmianami– proszę o kontakt z nami:
  Mariusz Leoniak Wysokie Mazowieckie
  tel. 698 233 590, e-mail Mariusz-Leoniak@hotmail.com

 11. NIE MA WIĘKSZEJ I GORSZEJ PATOLOGIJ JAK ZNIECZULICA I NIE SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA !!!

 12. Twój Ruch stosuje metodę triangulacji w swojej pracy, to coś nowego. Również Appropriation omijają z daleka, bo to stosują prawie w każdej partii i wygląda na pewien kicz, co nie jest obce obecnemu burmistrzowi. Nie róbmy inwazji postmodernistycznej, dajmy odrodzić się socrealizmowi w działaniach twórczych, które nie są obce powstałej Partii Społecznej.

 13. Do Okręg N.. nie ma to jak prostym i zrozumiałym językiem się posługiwać . członkowie Twojego Ruchu w mig pojęli o co koledze chodzi. Nie trzeba nawet słynnych gadżetów pokazywać jak to robił Palikot .

 14. hejt hejters – młode osoby wyjeżdżają na studia i często również do pracy, w związku z czym niekoniecznie mają czas aby zajmować się polityką. Często także problemy rodzinnych miejscowości przestają ich realnie dotyczyć na większą część roku – z przyczyn oczywistych. Również może zdarzyć się tak, że działają politycznie na “emigracji” jednak to nieszczególnie ratuje sytuację.
  Nasze miasto jest chyba skazane na stare “elity” polityczne. Dopóki nie zmieni się świadomość społeczeństwa oraz podejście, rzecz jasna. Świadomość nie ulegnie zmianie dopóki nie przedstawi się ludziom alternatyw w sposób taki, aby ich jakoś “perspektywicznie” zainteresować. Zresztą, raz jeszcze powtarzam, i PiS, i PO, i inne wynalazki typu palikociarnia to jedno lewactwo, tylko mniej lub bardziej ekstremistyczne. Dopóki rządzi lewactwo, i dopóki tylko ono jest brane pod uwagę, nic się nie zmieni, tyle ode mnie. A lewactwo potrafi tylko obiecywać, gorzej z realizacją tych obietnic. Tutaj też w propozycjach “zmian” uwzględnione są inicjatywy kulturalne takie jak próby lokalnych zespołów. No proszę Was, te “lokalne zespoły” to grupki licealistów, mogą równie dobrze grać w garażu, weselne kapele jakoś dają radę w ten sposób. Co z poważnymi inicjatywami kulturalnymi? Co z historią? Co ze sztuką? Nic, no właśnie, bo lewactwo nie jest tym zainteresowane więc w imię czego ma to wspierać i jeszcze wydawać na takie przedsięwzięcia pieniądze.
  Inna sprawa – był pomysł stworzenia w Wysokiem oddziału Młodzieży Wszechpolskiej. Organizacja ta funkcjonuje sprawnie m.in. w Łapach oraz Zambrowie (tam również ONR). Temat ucichł, bo przecież po co komu patriotyzm. Wiadomo, że działalność tego typu wiąże się z poważnymi obowiązkami, ciągłym pogłębianiem wiedzy historycznej, ale przecież lepiej pić piwo na ławce pod blokiem albo pojechać na “dyskotekę” do Wnor.
  I czego, od kogo żądać?
  Dzisiaj dowiedziałam się o jednym wydarzeniu jakie odbędzie się w Wysokiem 7 marca.
  >Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem serdecznie zapraszają na promocję wydawnictwa dr. Marcina Zwolskiego “Śladami zbrodni okresu stalinowskiego w woj. białostockim”.
  Chociaż tyle…

 15. Pan Mariusz (TR) jeżeli ma chęci niech sobie działa i mówi co uważa. Tak samo jak ma prawo głosic swoje poglądy “Towarzystwo Płaskiej Ziemi” – no cóż jedni i drudzy znajdą zwolenników :)
  Jeżeli chodzi o tzw ‘zrzutki na winko’ to tutaj jestem pełen uznania dla działalności Pana Mariusza w sferze społecznej – spełnia ważną rolę w wychowaniu dzieci/młodzieży. Pokazuje co czeka kogoś kto się nie uczy lub marnotrawi dobra.

 16. Panie KM garaż to może być dla pana, w Wysokiem niema sali muzycznej tylko zespoły grają w piwnicy lub w garderobie i nie wszyscy są licealistami. Niema na dobre warunki dla artystów ? to poco ten MOK? żeby go tylko sprzątać i rada miasta się spotykała? nie obchodzi mnie jak sobie radzą weselni grajkowie.
  Jeśli Leon za kulturą to ja go poprę i znajdę zwolenników na jego kampanię. Burmistrz olał zespoły muzyczne bo ani razu nie przyszedł aby wesprzeć kilku słowami występujące zespoły na imprezach rockowych – no ale słyszałem, że nie potrafi się publicznie dobrze wysłowić to jeszcze to mogę zrozumieć.

 17. Dzięki za troskę, mamy przy domu garaż, trzymamy tam samochód, podwórkowej muzyki nie uprawiamy.

  Koliberek – mamy w Wysokiem wolnościowców czy ten nick to przypadek? :)

 18. Coraz więcej opozycji w naszym mieście, Leon rozniecił żar politycznych sporów, co będzie przed wyborami? zapowiada się interesująco i raczej z totalną klęską obecnej rady miasta i burmistrza. A słyszałem na mieście, że notowania partii Leoniaka rosną z dnia na dzień a i Biały zaczął działać, ten z kolei ma wiele asów przeciwko burmistrzowi a partia Leoniaka ma ciekawy program zmian. Co inne grupy opozycyjne zaoferują? jeszcze do wyborów czas a już jest interesująco.

 19. opadają obyczaje mendy i złodzieje straszą ludzi w naszym mieście człowieku leon nie wiem czy ty podstawówkę skończyłeś koniec świata………………………………

 20. Widocznie Leon bardziej jest kumaty w polityce z podstawowym wykształceniem jak ty gościu po wyższych studiach.

 21. Możesz nie skończyć szkołę podstawową, ale będziesz świetnym politykiem, działaczem społecznym, biznesmenem. Więc Twoje stwierdzenie jest bardzo mylące. Aleksander Sołżenicyn kiedyś mówił – ,,Wiara w dobro społeczne kształtuje osobę, jego zaangażowanie i działanie w masę” . Więc każdy może być mądrym, nawet bez szkoły podstawowej.
  Kamienskij – reformator edukacji, bez wykształcenia zasłynął jako twórca najlepszej formy nauczania w instytucjach edukacyjno-kulturalnych, a nie miał żadnego wykształcenia. Był nawet lepszy od Johanna Pestalozzi.
  Wiceprezes Twój Ruch Wysokie Mazowieckie

 22. Takich genialnych polityków mamy, niech zacytują polskich myślicieli i ideologów.

 23. Proszę bardzo, Lech Wałęsa: ELEKTRYK Z WYKSZTAŁCENIA , CHYBA ZAWODÓWKA wielokrotnie nagradzany odznaczeniami takimi jakimi się odznacza osoby bardzo wykształcone.

 24. trzeba nam facetów z jajami w mazie do rządzenia a nie mądrusi co nie potrafią z normalnymi ludźmi tylko patrzą z góry na mniej wykształconego. Wreszcie mamy ludzi, którzy coś chcą zrobić dla nas dla ludzi jak nazywają nas drugiej a może i trzeciej kategorii. Jeśli partia Leoniaka pisze, że miasto przyjazne dla wszystkich bez znaczenia jakie ma kto wykształcenie jest to szansa dla każdego w tym mieście a wykształceni mądrusie mogą na nich nie głosować ja zagłosuje na Leoniaka.

 25. Jaja jak berety co to znaczy wolność słowa trochę wolnej informacji i nawet Lepniak lepszy od Siekierki . Macie racę godność człowieka , honor , duma jego niezależność wzajemny szacunek większą wartością niż władza , stanowiska , pieniądze . Wykształconych chamów nie brakuje stawiajmy na inteligentnych z wrodzoną inteligencją i inteligentnych wykształconych.

 26. No to Leoniak zapewne ma takich inteligentnych i wykształconych bo to co piszą w necie do mnie przemawia a i moi znajomi też znają profile na Facebooku gdzie pojawiają się informacje czym teraz zajmuje się partia Leoniaka i wkrótce będę w Mazowiecku mówić tylko o Leoniaku.

 27. LEON TY MOŻE NAJPIERW ZACZNIJ JAKIEŚ STUDIA I UKOŃCZ BO OD TYCH SRACZY WELBIE CI SIĘ PO PRZEWRACAŁO ALE MI TU WIELKI POLITYK HE HE HE HE

 28. Wczoraj widziałem tego Leona na imprezie w kinie i z mego punktu widzenia to bardzo komunikatywny i operatywny gość. Możliwe że jego pojawienie się na wczorajszej młodzieżowej imprezie zostało spowodowane zbieraniem uznania w śród młodzieży. Nie widziałem burmistrza na niej a szkoda bo to jest dobra okazja aby pokazać, że trzyma za młodzieżą. Leoniak jest dobrym politycznym strategiem i coraz częściej się mówi o jego szansach w wyborach i to bardzo pozytywnie. W internecie czytałem że ma przyjechać do Leoniaka Palikot i Kwaśniewski a to raczej nie świadczy o ułomności politycznej a o jego dobrych na skalę krajową kontaktach.

 29. Leon, przecież już ktoś Ci zwracał uwagę, żebyś nie ukrywał się pod różnymi nickami? Co nie Harry? :)

 30. Relacja z imprezy młodzierzy.
  Byliśmy na tej imprezie młodzierzy i powiem krótko – był przedni melanż. Młodzierz okazała się bardzo chojna w 10 minut uzbieralismy na skżyneczke dobrej jakości wina: lipka na miodzie żeby mi tutaj nie pisali, że sporzywamy jakąś siare. Taki elektorat to ja rozumiem i dbać o jego interesy pszysięgamy. Dzisiaj after party, a w kieszonce zostało jeszcze 3 złote z tej zbiurki (ma się to szczęscie), lece pod sklep u wojciecha chłopaki jusz na mnie czekają przeprowadzi się zbiurkę będzie dobże ! Pozdro, Sorki za błendy ale mam dysk ortografie :)

 31. ktoś się podszywa pod mój nick, czy to ty panie Leon zaczynasz świrować czy ktoś inny?

 32. leoniak ps.hary do szkoły idż dokończ tą podstawówkę i nie rób takich byków a jak jesteś chory to się lecz i nie rób jaj z pogrzebu ten dynks zrobił straszne spustoszenie

 33. Nie wiem czy to prawda ale, słyszałem, że ,, opozycji” ,, oferuje się” miejsca pracy w jednym z miejskich zakładów . Pokazuje się jakieś zdjęcie ,na jakimś dużym ekranie niby tej opozycji. Czy ktoś coś wie na ten temat? Czy to już koniec opozycji ?

 34. Kto oferuje pracę, można konkretnie? o co Panu abc chodzi? Nie sądzę aby władze miasta miały już obsesje na punkcie aktywności politycznej przez opozycję. Oczywiście jest to nie wygodne bo wcześniej sobie spokojnie rządzili i było git. Teraz muszą się liczyć z tym, że opozycja może pokrzyżować plany obecnej władzy ale nie sądzę, że władze wpadną w obsesje szukania różnych sposobów na jej całkowite wyeliminowanie, Raczej Pan obecny burmistrz będzie szukał pokojowego dialogu z opozycją w sprawie poszukania wspólnie różnych możliwych kompromisów.

 35. Panie Leon dlaczego oddajesz Pan mocz praktycznie w centrum miasta na ulicy Ludowej w okolicy “szklarni”? Już chyba rozumiem dlaczego postulujesz za likwidacją straży miejskiej, chciałbyś to pewnie robić bezkarnie. Odrażający i beszczelny typ. nastepny raz zrobie ci foto niech ludzie zobacza twoje prawdziwe oblicze. Partio Twoj Ruch czy wy ślepi jesteście jakiego macie przewodniczącego wybranego w demokratycznych podobno wyborach?

 36. Założenia dobre. tylko brak mądrego poparcia. Nie obrzucajcie się błotem, a obrażanie nie jest już w modzie.
  Dajcie szansę młodym, wykształconym, niezależnym.
  Trzymam za Was kciuki

 37. oo, chyba nie chodzi o straż miejską ale o te kible blaszane w parku itd. , aby pan przewodniczący Twojego Ruchu nie musiał się przy tej szklarni olewać. A co do demokracji to daj pan spokój, już dawno jej nie ma. Mimo wszystko partia pana Leona jest najbardziej sensownym klubem politycznym który może przeprowadzić korzystne zmiany dla miasta i ja daje pełne poparcie.

 38. Panowie to nie są jaja ci z tego Ruchu zaczynają działać a w dodatku mają ciche poparcie nawet w samym elektoracie najbliższych współpracowników burmistrza. Choć ma przyjechać wielu ważnych polityków do Wysokiego zaproszonych przez pana Leoniaka, to mimo że pan Leoniak prowadzi politykę lokalną, staje się szanowanym politykiem w centralnej Polsce a Twój Ruch Wysokie Mazowieckie jest wzorem dla innych klubów w kraju ( wiem o tym od mojego kolegi z Warszawy, który jest w tej partii Palikota ). Pan Leoniak nie prowadzi polityki obrzucania błotem ( obecnego burmistrza i radę miasta ) to chyba jednak śmiem sądzić, że kończą się rządy pana Jarosława S. i zacznie się era rządów pana Leoniaka. Obserwując ostatnie polityczne wieści, widzę że polityka pana Leoniaka nie jest robiona na wariata ale sposób jej strategii świadczy o znajomości tematu i potrzeb mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie. Jestem niemal już przekonany, że postulaty Twojego Ruchu Wys-Maz które wyczytałem w internecie, będą konsekwentnie realizowane. Jestem zwolennikiem działań pana Leszka Białego z poprzednich wyborów a pana Leoniaka traktowałem jako ( że to są jaja ale trochę broniłem pana Leoniaka )teraz podchodzę z pełnym podziwem i szacunkiem do tej opozycji.

 39. HA HA ja też mam niezły ubaw,wszyscy o mnie piszą tak jag by mnie bardzo dobrze znali nawet lepiej niż ja sam lub jak moi rodzice. Logika sama nasuwa na myśl że skoro ktoś tak mnie dobrze zna to zapewne jest moim przyjacielem lub pseudo kumplem i sam nic w życiu nie osiągnął i jest frustratem ? albo mu w życiu nic nie wyszło oprócz włosów na głowie i jestem bardzo zdumiony że już za własnego żywota jestem żywą miejską legendą i że już się zapisałem w kartach historii miasta a czy dodrze czy źle to czas pokaże i życie samo zweryfikuje i moi wyborcy – sojusznicy ! Etykietkę innym ludziom przypinają tylko głupcy z wykształceniem i bez !!!!!

 40. O Leoniaku dowiedziałem się niedawno i kumpel mi polecił poczytać ten serwis, co tu gadać ten Leoniak ma jaja i chce coś dla ludzi w naszym mazie a nie tylko dla wybrańców. Jeśli się nic w mazie nie zmieni trzeba wypi……. gdzieś w inny region bo tu dla młodych nie ma klimatu do rozwoju.

 41. Ludzie z Zarządu Wojewódzkiego Twojego Ruchu kogo wyście wybrali na Waszego przedstawiciela (prezesa) w powiecie wysokomazowieckiem. Czy to nie jest dla Waszego całego ugrupowania wstyd? Żal mi Was (tym bardziej, że ogólnie mam o Was dobrą opinię).

 42. No ja niestety o Palikocie nie mam dobrej opinii a to jaką politykę uprawia pan Leon jest całkiem pozytywnie na mój gust.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>