Dyrektor Generalny Sapiński

MLEKOVITA – efektywny trend ku przyszłości – Historyczny 2013 rok

MLEKOVITA – najcenniejsza marka produkcyjnego sektora polskiej gospodarki (która przez 10 lat sześciokrotnie zwiększyła wartość swojej marki obecnie wycenianej na 1,37 mld złotych), Lider Polskiego Mleczarstwa* i największa grupa mleczarska w Polsce – podsumowała rok 2013 w związku z poczynionymi inwestycjami w rozwój bazy produkcyjnej i handlowej.

MLEKOVITA jako jedyna grupa mleczarska w Polsce i jeden z niewielu przetwórców mleczarskich w Europie przygotowana jest na dobowy przerób surowca przekraczający 5 mln litrów. Dzięki zrealizowanym w 2013 roku inwestycjom poczynionym w podniesienie potencjału technicznego, technologicznego i handlowego Grupy zwiększyły jej moce przerobowe o ponad 30%.

W 2013 roku zainwestowano czterokrotnie więcej środków finansowych w porównaniu do 2012 roku, co stanowi kwotę blisko 140 mln złotych. Inwestycje w bazę produkcyjną – tak już poczynione, jak i wciąż jeszcze prowadzone – objęły m.in. :

– budowę nowej fabryki serów twardych dojrzewających o wartości 40 mln złotych, zwiększającą produkcję serów twardych o 40 ton na dobę oraz rozbudowę największej na świecie fabryki konfekcjonowania serów, co pozwoliło na zwiększenie zdolności przerobowych fabryki o ponad 20%. Warto podkreślić, że zakłady Grupy MLEKOVITA są największym producentem serów twardych w kraju i jednym z największych na świecie, gdyż dziennie wytwarzają ich blisko 300 ton;

– rozbudowę fabryki produktów fermentowanych, dzięki której dwukrotnie zwiększono jej możliwości produkcyjne;

– proszkownię serwatki – w pełni zautomatyzowany i nowoczesny obiekt, jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce. Wartość inwestycji wyniosła 36 mln złotych, a jej zakres objął obiekt budowlany wraz z infrastrukturą (dwa tankosilosy surowca o pojemności  100 tys. litrów każdy, wyparka  opadowa, stacja pięciu krystalizatorów o pojemności 16 tys. litrów każdy, suszarnia rozpyłowa, silosy magazynowe proszku, pakowanie w big bagi, pakowanie w cysterny) oraz zwiększenie mocy przerobowych/zdolności produkcyjnych – instalacja przygotowana jest do wysuszenia 700 tys. litrów serwatki płynnej w ciągu doby i uzyskania w tym czasie ok. 40 ton serwatki w proszku;

– linię napełniającą do produkcji mleka i produktów w procesie UHT wraz z systemem opakowaniowym o wartości 8,5 mln złotych, na której w procesie UHT produkowane mogą być mleka i śmietanki oraz inne produkty aseptyczne. Linia pozwala na zwiększenie zdolności produkcyjnych o 260 tys. litrów mleka na dobę. Dzięki nowej inwestycji MLEKOVITA może rozlewać mleko i produkty UHT w wygodne kartoniki z zakrętką o pojemności 500 ml oraz 1 l, a gotowy produkt może być pakowany w opakowania zbiorcze po 6 lub 12 sztuk. Wydajność nowej linii pozwala na napełnianie 12 000 sztuk opakowań kartonowych na godzinę.

Inwestycje podyktowane były uwarunkowaniami rynkowymi związanymi z dużą dostępnością i dynamiką skupu surowca, które szczególnie dały się zauważyć w III i IV kwartale 2013 roku. W porównaniu do 2012 roku dynamika skupu i zakupu surowca wyniosła ponad 14%.

Konsekwencją zwiększenia zdolności produkcyjnych firmy były inwestycje w bazę logistyczną poprzez zwiększenie powierzchni magazynowej w Grupie MLEKOVITA o ponad 10 tys. m2. Wśród tych inwestycji znalazła się m.in. hurtownia MLEKOVITA Cash&Carry – pierwszy w tym formacie punkt na mleczarskiej dystrybucyjnej mapie Polski, umiejscowiony w funkcjonalnej hali o powierzchni 3,2 tys. m2 przy ul. Przedpole 1 w Warszawie. Magazyn znalazł się w dogodnej lokalizacji, w prawdziwie komfortowym otoczeniu biznesu: blisko warszawskiego Okęcia, głównych szlaków komunikacyjnych oraz dworca kolejowego, co zapewnia centrum dystrybucyjnemu MLEKOVITA Cash&Carry szerokie możliwości logistyczne, nie tylko w skali regionu i kraju, ale również międzynarodowej. Drugą równie istotną inwestycją w tym zakresie jest powierzchnia magazynowa w Trzebownisku, w zakładzie dołączonym do Grupy MLEKOVITA w 2012 r.

Szczególną uwagę MLEKOVITA przywiązuje również do dbałości o środowisko naturalne. W 2013 roku zrealizowała wartą 24 mln zł inwestycję środowiskową w zakresie rozbudowy i modernizacji zakładowej oczyszczalni ścieków.

Zakres inwestycji objął:

– modernizację istniejących zbiorników i połączenie ich z nowo budowaną częścią oraz instalacji wentylacji i C.O. rozprowadzającej ciepło.

– nowe obiekty technologiczne: komora sita z piaskownikiem o wydajności 288 m3 w obudowie, zbiornik buforowy – pojemności czynnej 2100 m3, średnicy 16 m i wysokości 11 m, flotator ciśnieniowy o wydajności do 350 m3/h zainstalowany w nowym budynku technologicznym, zbiornik buforowy osadu – pojemności czynnej 150 m3, średnicy 4,5 m, wysokości 10,5 m, fermentor osadu i odpadowej serwatki – reaktor Biobulk – pojemności czynnej 7000 m3, średnicy 23 m, wysokości 18 m, osadnik wtórny – średnicy 22 m, wysokości 4,5 m, pochodnia biogazu wydajności 660 Nm3/h, odsiarczalnia biogazu wydajności 500 Nm3/h, zbiornik magazynowy biogazu – objętości 1000 m3, moduły kogeneracyjne – 2 x 800 kW.

Atuty inwestycji:

– Zwiększenie przepustowości istniejącej oczyszczalni z 5700 m3/dobę do 7550 m3/dobę.

– Zwiększenie ładunku zanieczyszczeń przyjmowanego na oczyszczalnię ścieków wyrażonego w BZT% z 12000 kg/dobę do 20350 kg/dobę, z możliwością przyjęcia do utylizacji serwatki. Po rozbudowie oczyszczalnia stała się drugim pod względem wielkości obiektem w województwie Podlaskim o RLM 340 tys.

– Zmniejszenie o 50% ilości powstającego osadu ściekowego.

– Uzyskanie energii odnawialnej jako efektu końcowego zastosowanych rozwiązań technologicznych i technicznych (w procesie fermentacji produkowany jest biogaz – OZE – odnawialne źródło energii – w ilości 400 Nm3/h, służący jako paliwo do produkcji energii w dwóch agregatach kogeneracyjnych o mocy 800 kW).

– Uzyskano wysoką redukcję zanieczyszczeń w ściekach, w większości wskaźników redukcja przekracza 99%. Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych do rzeki Brok niejednokrotnie przewyższa jakość wody w rzece.

– Ilość produkowanej energii elektrycznej pokrywa w pełni potrzeby oczyszczalni. Przy zasilenia reaktora beztlenowego serwatką nadmiar energii odprowadzany będzie do sieci energetycznej.

– Osad pofermentacyjny charakteryzuje się obniżona zawartością części organicznych, jego ilość jest o około 50% mniejsza w stosunku do klasycznego układu tlenowego.

Oczyszczalnia zabezpiecza w pełni potrzeby Zakładu Produkcyjnego i Miasta Wysokie Mazowieckie w zakresie oczyszczania ścieków. W wyniku zmiany filozofii podejścia do oczyszczania ścieków, że ścieki nie są odpadem, który generuje koszty, ścieki stają się substratem do uzyskania energii odnawialnej.

Tak wybudowana oczyszczalnia nie jest obiektem energochłonnym potrzebującym energii elektrycznej i ciepła z zewnątrz; staje się źródłem energii odnawialnej: elektrycznej i cieplnej. Nie stanowi wyłącznie kosztów systemie funkcjonowania zakładu. Dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne i sprzedaży oraz zielonym certyfikatom, nakłady inwestycyjne poniesione na zmianę technologii zwrócą się w przeciągu 10 lat, przy założeniu, że produkcja energii elektrycznej nie będzie mniejsza niż 800 kW/h.

MLEKOVITA posiada również nowoczesną elektrociepłownię gazową wyposażoną w  unikatowy system kondensacji spalin przyczyniający się do redukcji emisji CO2 do atmosfery. Ponadto jako pierwsza w branży otrzymała Świadectwa efektywności energetycznej, czyli tzw. białe certyfikaty. Stanowią one potwierdzenie uzyskanej oszczędności energii wynikającej z realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Prawa majątkowe MLEKOVITA uzyskała, wygrywając jako pierwsza firma z branży przetarg ogłoszony przez Urząd Regulacji Energetyki. Wygrany projekt dotyczył modernizacji sieci ciepłowniczej poprzez wymianę izolacji sieci, likwidację zbędnych odcinków i instalację lokalnych wymienników ciepła.

Inf. prasowa SM MLEKOVITA/ foto Wistula02 wikipedia

* wg rankingów Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny

Jedna myśl nt. „MLEKOVITA – efektywny trend ku przyszłości – Historyczny 2013 rok”

  1. Pięknie że taki zakład w Wysokiem Mazowieckiem istnieje, bez niego było by tragicznie , zero pracy. Tylko Panie prezesie daj ludziom umowy o pracę a nie na dwa, trzy miesiące, no i ta Ostrowska to już chyba jest drugim prezesem………..robi co chce ……..oczywiście nie za darmo………..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>