Odprawa roczna Policji

Odprawa roczna w Komendzie Powiatowej Policji, od lutego nowy komendant

Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem, odbyła się odprawa roczna. W odprawie udział wziął Podlaski Komendant Wojewódzki nadinspektor Sławomir Mierzwa, Komendant Powiatowy Policji w Zambrowie – insp. Dariusz Wiaksa, Komendant Powiatowy Policji w Wysokiem Mazowieckiem – insp. Andrzej Popko, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji – nadkom. Grzegorz Mierzejewski, Naczelnicy Wydziałów oraz kierownicy komórek organizacyjnych, policjanci i pracownicy wysokomazowieckiej Policji. Ponadto w podsumowaniu roku 2013 wzięli udział zaproszeni goście: przedstawiciele prokuratury, sądu, innych jednostek mundurowych jak też przedstawiciele samorządów miejskich i gminnych. Głównym tematem odprawy było podsumowanie wyników osiągniętych przez wysokomazowiecką Policję w roku 2013 , a także wskazanie kierunków pracy na rok bieżący. Na początku spotkania głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Wysokiem Mazowieckiem insp. Andrzej Popko, a następnie naczelnicy wydziałów: prewencji, kryminalnego i ruchu drogowego przedstawili efekty pracy poszczególnych służb w 2013 roku. W dalszej kolejności insp. Andrzej Popko omówił sytuację kadrową i logistyczną podległej jednostki. Komendant Powiatowy podsumowując odprawę zapewnił gości oraz kierownictwo o kontynuacji osiągniętych wyników oraz sukcesywnym zwiększaniu efektywności służby podległych policjantów. Dodał, że w dalszym ciągu wysokomazowieccy policjanci będą służyć mieszkańcom miasta i powiatu, czuwając nad ich bezpieczeństwem oraz porządkiem publicznym. Następnie nadinspektor Sławomir Mierzwa przedstawił założenia działań podlaskiego garnizonu Policji na 2014 rok. Głównymi kierunkami są: realizacja priorytetów KGP, standaryzacja jednostek, podniesienie skuteczności działań wobec sprawców przemocy domowej, ograniczenie zagrożenia przestępczością narkotykową a także podniesienie skuteczności poszukiwania osób w tym osób zaginionych. W odprawie głos zabrali również przybyli goście. Dziękowali za bardzo dobrą współpracę i za wyniki osiągane przez wysokomazowieckich policjantów.
Na zakończenie Podlaski Komendant Wojewódzki nadinspektor Sławomir Mierzwa wręczył rozkaz o powołaniu na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem insp. Dariuszowi Wiaksie, dotychczasowemu Komendantowi Powiatowemu Policji w Zambrowie. Insp. Dariusz Wiaksa rozpocznie zarządzanie wysokomazowiecką Policją od 1 lutego br.

odprawa_roczna_2

odprawa_roczna_3

odprawa_roczna_4

odprawa_roczna_5

odprawa_roczna_6

odprawa_roczna_7

odprawa_roczna_8

oficer prasowy KPP w Wysokiem Mazowieckiem, podlaska.policja.gov.pl

Jedna myśl nt. „Odprawa roczna w Komendzie Powiatowej Policji, od lutego nowy komendant”

  1. urzędnik w okienku /słuchawce/ mówi żeby w sprawie…interwencji przyjechać do komendy… A czy policjant na dyżurze nie może odwiedzić interweniować u klienta…???

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>