Fundacja Aktywizacja

Wsparcie osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych

Zapraszamy osoby z niepełnosprawnością, które pozostają bez zatrudnienia, do wzięcia udziału w projekcie “Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” realizowanym przez Fundację Aktywizacja w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Właśnie rozpoczęła się rekrutacja na terenie powiatu wysokomazowieckiego.

Do projektu zapraszamy osoby:
– posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
– zamieszkujące tereny wiejskie i małe miasta (do 25 tys. mieszkańców),
– nieaktywne zawodowo lub bezrobotne,
– w wieku: 16-59 lat (kobiety) oraz 16-64 lat (mężczyźni).

W ramach projektu Uczestnicy i Uczestniczki będą mogli bezpłatnie skorzystać m.in. z:
– doradztwa zawodowego oraz prawnego,
– arsztatów umiejętności społecznych,
– ndywidualnie dobranych szkoleń (m.in. z obsługi komputera, księgowości, prowadzenia działalności gospodarczej),
– płatnych staży,
– praktyk zawodowych,
– wsparcia trenera pracy, pomagającego osobie niepełnosprawnej w adaptacji w nowym miejscu pracy,
– dofinansowania na pokrycie kosztów rozpoczęcia lub kontynuacji nauki,
– warsztatów wyjazdowych.

Fundacja Aktywizacja (d. Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo) od ponad 20 lat zajmuje się edukacją i aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych. Powstała z inicjatywy środowiska matematyków i informatyków związanych z Polską Akademią Nauk oraz Polskim Towarzystwem Informatycznym. Dziś Fundacja pomaga osobom ze wszystkimi rodzajami i stopniami niepełnosprawności, niezależnie od ich profilu zawodowego, a z jej wsparcia korzysta wiele osób z całej Polski. Fundacja prowadzi Agencję Zatrudnienia, a także Agencję Doradztwa Personalnego.

Szczegółowych informacji udziela regionalny specjalista ds. rekrutacji w najbliższym Oddziale Fundacji:
Zbigniew Rogalski
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku
ul. Legionowa 28 lok. 609, 15-281 Białystok
tel. +48 511 944 195
e-mail: bialystok@idn.org.pl

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.6 PFRON – projekty systemowe.

Wózek osoby

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>