Laureat odbiera nagrodę

Brzóski-Gromki: Krzysztof Zawistowski laureatem konkursu

Styczeń to dobry moment na podsumowanie poprzedniego roku. Jaki był to okres dla hodowców trzody chlewnej? Krzysztof Zawistowski ze wsi Brzóski-Gromki znalazł się w gronie najlepszych z nich w Polsce w 2013 r. O wyborze zadecydowała kapituła, składająca się z uznanych w branży autorytetów. 

W GRONIE NAJLEPSZYCH W POLSCE

5 grudnia w Poznaniu odbyło się uroczyste podsumowanie IX edycji prestiżowego Konkursu “Producent Trzody Chlewnej Hodowca Trzody Chlewnej 2013 r.”, organizowanego przez redakcję ogólnopolskiego Czasopisma Specjalistycznego “Trzoda Chlewna”. Współorganizatorem tego przedsięwzięcia byli ponadto Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej “POLSUS” oraz Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Honorowy patronat nad konkursem sprawowali Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes Agencji Rynku Rolnego oraz Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Nagrody dla najlepszych producentów i hodowców trzody chlewnej  zostały wręczone w reprezentacyjnej auli Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Krzysztof Zawistowski znalazł się w gronie laureatów, wyłonionych przez specjalnie powołaną do tego celu kapitułę konkursu, składającą się z naukowców oraz praktyków ściśle związanych z produkcją i hodowlą świń. Zajął IV miejsce.

Gospodarz nie krył satysfakcji z faktu, że jego codzienna praca i trud zostały docenione w ogólnopolskiej skali przez niekwestionowanych specjalistów w branży. – Znalezienie się w gronie laureatów do czegoś zobowiązuje.  – mówi K. Zawistowski, który w konkursowej ankiecie wskazał,  że w swoim gospodarstwie korzysta z produktów firmy Ekoplon i jej doradcy żywieniowego.

– Dowiedzieliśmy się o tym z zaproszenia do udziału w uroczystości wręczenia nagród, jakie otrzymaliśmy od czasopisma “Trzoda Chlewna”. Wcześniej nie wiedzieliśmy nawet, że którykolwiek z naszych klientów startuje w konkursie. Jest nam z tego powodu ogromnie miło, że możemy towarzyszyć rolnikom nie tylko w codziennej pracy, ale także dzielić z nimi radość z odniesionych sukcesów – mówi Eugeniusz Zagroba, który wraz z Jolantą Kotas reprezentował podczas uroczystości EKOPLON S.A. – To bardzo prestiżowy konkurs i zwycięstwo w nim jest dla producentów nobilitujące. Dlatego tym bardziej cieszy nas to, że  mogliśmy uczestniczyć w tej ważnej uroczystości – mówi Jolanta Kotas z EKOPON S.A.

Sam konkurs składał się z kilku etapów. Najpierw Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego wytypowały 36 producentów trzody chlewnej w kategorii “Producent”. Pod uwagę wzięto następujące kryteria: dobrostan zwierząt, właściwe składowanie i zagospodarowanie odchodów zwierzęcych, ogólną estetykę gospodarstwa, stopień zmechanizowania prac w chlewni, nowoczesność technologii, roczny poziom produkcji (rotacja na stanowiskach), roczną sprzedaż prosiąt/tuczników od jednej lochy. Natomiast “POLSUS” zgłosił 17 najlepszych kandydatur w kategorii “Hodowca”. Drugi etap polegał na prezentacji nominowanych producentów i hodowców na łamach czasopisma “Trzoda Chlewna”. W trzecim etapie została powołana kapituła konkursu, składająca się z ekspertów w branży (naukowców i praktyków), która wyłoniła zwycięzców.

– W kapitule zasiadają fachowcy i za każdym razem wybierają najlepszych z najlepszych. Nasz konkurs jest okazją do nagrodzenia tych hodowców i producentów, którzy na to zasługują. Tym bardziej, że ostatnie lata dla tej branży nie były łaskawe – mówi Grzegorz Zając, zastępca redaktora naczelnego “Trzody Chlewnej”.

– Spotykają się tu najlepsi w Polsce rolnicy, którzy mogą być wzorem dla innych. Tego typu imprezy branżowe podnoszą świadomość hodowców i mobilizują do dalszego rozwoju – dodaje Ryszard Mołdrzyk, prezes  zarządu głównego Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej “POLSUS”.

Gala wręczenia nagród laureatom konkursu towarzyszyła uroczystym obchodom jubileuszu 50-lecia czasopisma “Trzoda Chlewna”.

Krzysztof Zawistowski prowadzi gospodarstwo rolne we wsi Brzóski-Gromki. Stado podstawowe liczy 90 loch i 2 knury. Lochy w zdecydowanej większości są mieszańcami dwóch ras matecznych – wbp i pbz. Pozostałą część stada stanowią lochy  rasy wbp. Średnio od lochy z jednego miotu uzyskuje się 12 prosiąt, co przy indeksie wyproszeń 2,35 daje 28 odsadzonych prosiąt rocznie. Ponadto rolnik w oddzielnym budynku inwentarskim prowadzi tucz warchlaków pochodzących z zakupu (Dania, Polska). Rocznie sprzedawane jest około 3000 tuczników, których mięsność utrzymuje się na poziomie 61,5%. Świnie utrzymywane są w systemie bezściołowym, na rusztach. Chlewnie podzielone są na sektory produkcyjne, spełniające standardy UE, wyposażone m.in.: w wentylację mechaniczną, paszociągi do zadawania pasz, karmniki oraz poidełka. Żywienie warchlaków i tuczników “papkowe” za pomocą autokarmników oparte jest na paszach własnych i z zakupu. Stosowane są dwa systemy żywienia: do woli dla warchlaków i tuczników oraz dawkowane na mokro dla loch. Gospodarstwo zajmuje powierzchnie 50 ha, z czego 19 ha jest dzierżawione. W produkcji zbóż uzyskuje się plony na poziomie 7 t/ha. Gospodarstwo charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem mechanizacji produkcji rolniczej. Nowoczesny park maszynowy zapewnia komfort, bezpieczeństwo i dużą wydajność pracy, jak również samowystarczalność w produkcji roślinnej i zwierzęcej.

EKOPLON S.A.  z Grabek Dużych to nowoczesna firma specjalizująca się w produkcji pasz oraz nawozów dolistnych. Swój rozwój i sukces przedsiębiorstwo zawdzięcza kadrze  wysoko wykwalifikowanych specjalistów, technologów i fachowców z branży rolniczej, w dziedzinie nawożenia roślin oraz żywienia zwierząt. W 2009 r. firma uzyskała certyfikat zgodność Systemu Bezpieczeństwa Środków Żywienia Zwierząt ze standardem ISO 22000.  EKOPLON S.A. od wielu lat rozwija swoją działalność handlową na rynkach Europy wschodniej i południowej, eksportując głównie nawozy dolistne EKOLIST oraz nawozy krystaliczne MAXIMUS. Firma posiada wieloletnie doświadczenie na rynkach: Litwy, Czech, Łotwy, Estonii, Białorusi, Ukrainy oraz skupia swoja uwagę na nowych rynkach takich jak: Rosja, Mołdawia, Bułgaria, Rumunia, , czy Słowacja.

Laureaci konkursu

Laureaci konkursu “Producent Trzody Chlewnej Hodowca Trzody Chlewnej 2013 r.” oraz przedstawiciele EKOPLON S.A. (od lewej:  Eugeniusz Zagroba, Krzysztof Zawistowski, Łukasz Niedziela, Anna Niedziela, Jolanta Kotas, Mirosława Musiatowicz oraz Waldemar Musiatowicz)

Laureat odbiera nagrodę

Krzysztof Zawistowski odbiera nagrodę w konkursie “Producent Trzody Chlewnej Hodowca Trzody Chlewnej 2013 r.”

Foto/info Aleksandra Dik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>