Śnieg na drodze

Interwencja poselska w sprawie drogi nr 66 w Wysokiem Mazowieckiem

Interwencja poselska w sprawie pilnej potrzeby przeprowadzenia gruntownego remontu, pozostającego w złym stanie technicznym odcinka drogi krajowej nr 66, zlokalizowanego na terenie administracyjnym miasta Wysokie Mazowieckie oraz przyznania środków finansowych na ten cel.

Podczas mojej wizyty poselskiej w Wysokiem Mazowieckiem radni Rady Miejskiej w trakcie sesji 23 grudnia 2013 roku zwrócili się do mnie z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu pilnego remontu, ulegających ciągłej degradacji i stanowiących zagrożenie dla użytkowników, nawierzchni jezdni i chodników ulic Zambrowskiej i 1-go Maja, które stanowią część drogi krajowej nr 66 na terenie miasta Wysokie Mazowieckie i są zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Potrzeba powyższa była od 2011 roku systematycznie sygnalizowana przez Burmistrza oraz Radę Miasta Wysokie Mazowieckie Oddziałowi w Białymstoku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Niestety przez długi czas droga krajowa nr 66, a zwłaszcza jej odcinki zlokalizowane w Wysokiem Mazowieckiem, nie mogły doczekać się niezbędnego remontu.

Wieloletnie zaniedbania doprowadziły do znacznej degradacji nawierzchni jezdni i chodników ulic Zambrowskiej i 1-go Maja w Wysokiem Mazowieckiem, co w znaczny sposób obniża bezpieczeństwo pieszych i kierowców. Jak wskazują statystyki, jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych w Polsce jest zły stan dróg, dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby w miarę możliwości systematycznie i konsekwentnie modernizować oraz remontować zniszczone fragmenty dróg, a także stanowiących ich integralną część chodników oraz poboczy, których stan techniczny znacząco wpływa na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Jak wynika z korespondencji prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie Pana Jarosława Siekierko z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Oddział ten zabiegał o przyznanie środków finansowych na remont nawierzchni drogi krajowej nr 66 z Centrali GDDKiA, lecz – jak się okazało – środki na ten cel nie zostały przyznane.

W wyniku kilkuletnich zaniedbań stan nawierzchni fragmentu DK nr 66 przebiegającej przez Wysokie Mazowieckie uległ wyraźnemu pogorszeniu i stwarza obecnie poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, dlatego należy dołożyć wszelkich starań, by jak najszybciej wygospodarować środki finansowe w budżecie GDDKiA pozwalające w całości wyremontować zniszczony odcinek drogi krajowej nr 66.

W związku z powyższym – działając na podstawie art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. 1996 Nr 73, poz. 350 z późn. zm.) – uprzejmie proszę Pana Dyrektora o podjęcie decyzji, która umożliwi pilne podjęcie niezbędnych prac remontowych i modernizacyjnych odcinka drogi krajowej nr 66 zlokalizowanego na terenie administracyjnym miasta Wysokie Mazowieckie oraz udzielenie informacji, czy zadanie to zostanie ujęte w planach inwestycyjnych na 2014 rok i jaki będzie realny termin wykonania tych prac.

poseł Jarosław Zieliński Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>