Strażackie porady – bezpieczna zima

Wysokomazowieccy strażacy udostępnili na swojej stronie internetowej szereg praktycznych porad dotyczących bezpieczeństwa w nadchodzącym okresie zimowym. Dla dobra własnego, rodziny i sąsiadów warto się z nimi zapoznać. Dzięki w porę napływającym informacjom oraz wspólnie podejmowanym działaniom kontrolnym i profilaktycznym przyczynimy się do zapobieżenia wielu tragicznym w skutkach zdarzeń.

Okres szczególnego zagrożenia pożarowego w budynkach mieszkalnych!

Sezon zimowego ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych to okres zwiększonej ilości pożarów.

Analiza zaistniałych na terenie woj. podlaskiego przypadków wskazuje, iż najczęstszą przyczyną pożarów jest:

-niedrożność przewodów kominowych,
-wady urządzeń i instalacji elektrycznych oraz ich nieprawidłowa eksploatacja,
-wady elektrycznych urządzeń grzewczych,
-porzucenie niewygaszonych papierosów i zapałek w otoczeniu materiałów palnych.

Dotyczy to przede wszystkim obiektów zamieszkałych przez osoby starsze, samotne, niepełnosprawne oraz nieporadne życiowo, które z uwagi na trudną sytuację materialną nie są w stanie zapewnić prawidłowych warunków ogrzewania mieszkania (korzystanie z prowizorycznych urządzeń grzewczych, brak środków na zapewnienie sprawnej instalacji elektrycznej lub drożności przewodów kominowych). Duże zagrożenie pożarowe występuje w obiektach, w których przebywają osoby bezdomne lub spożywające alkohol. W przypadku powstania pożaru w tych budynkach istnieje realne zagrożenie rozprzestrzenienia się ognia na obiekty sąsiadujące.

Uwaga na czad – tlenek węgla
straz_wysokiemazowieckie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej apeluje o zwrócenie uwagi i zapamiętanie podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego, podczas dogrzewania pomieszczeń:

Eksploatacja urządzeń elektrycznych:

-nie należy stosować naprawianych “watowanych” bezpieczników topikowych oraz bezpieczników o większej mocy niż wskazane,
– należy używać tylko tyle odbiorników prądu elektrycznego na ile obliczono moc instalacji elektrycznej, ze względu na to, że nadmierne obciążenie instalacji powoduje przegrzewanie się kabli i przewodów oraz wypalanie styków w gniazdkach i puszkach rozgałęźnych,
-nie wolno wykonywać prowizorycznych podłączeń elektrycznych i przerabiać stałych instalacji oraz przedłużaczy elektrycznych,
-nie należy ustawiać elektrycznych urządzeń grzewczych bezpośrednio na podłożu palnym oraz w pobliżu materiałów łatwo zapalnych (mebli,firanek,itp) – zachowaj odległość minimum 0,5m;
-należy tak ustawiać elektryczne urządzenia grzewcze, aby przedmioty palne nie mogły się z nimi zetknąć;
-należy chronić palne podłożę przed zapaleniem (np.: stosować niepalne podkładki pod gorącymi urządzeniami) podczas włączania lub wyłączania z sieci elektrycznych urządzeń grzewczych należy upewnić się czy została włożona lub wyjęta właściwa wtyczka.

Eksploatacja instalacji i urządzeń gazowych:

– użytkownicy zobowiązani są do utrzymywania instalacji gazowej w dobrym stanie technicznym (nie dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych i korozji),
-gazomierz znajdujący się poza lokalem odbiorcy powinien być przez niego zabezpieczony przed osobami niepowołanymi,
– wszystkie odbiorniki gazu powinny być utrzymane w czystości i dobrym stanie technicznym pojawienie się sadzy, lub żółty płomień na palniku to oznaki wadliwego spalania gazu),
– odbiorniki gazu powinno się eksploatować zgodnie z instrukcją producenta (np. nie wolno używać kuchenek gazowych do ogrzewania pomieszczeń),
– włączone odbiorniki gazu powinny być na bieżąco kontrolowane, chyba, że ich konstrukcja jest przystosowana do pracy bez dozoru,
-właściciel budynku mieszkalnego lub zarządzający budynkiem wielorodzinnym co najmniej raz w roku powinien wykonać przegląd techniczny i badanie szczelności instalacji gazowej oraz sprawdzić drożność przewodów kominowych. Czynności te mogą wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,
-zabronione jest dokonywanie samowolnie we własnym zakresie przeróbek , napraw instalacji i urządzeń gazowych oraz podłączeń dodatkowych odbiorników gazu bez uzgodnienia z rozdzielnią gazu,
-użytkownikom urządzeń gazowych nie wolno pobierać gazu z pominięciem gazomierza, przerabiać, naprawiać, malować gazomierzy oraz zatykać otworów wentylacyjnych i nawiewnych w pomieszczeniach, w których zamontowane są odbiorniki gazu,
-do zasilania urządzeń gazowych może być stosowany gaz płynny w butlach (propan-butan ), pod warunkiem instalowania w jednym mieszkaniu, w warsztacie lub lokalu użytkowym nie więcej niż dwóch butli, przyłączonych do urządzeń gazowych, o zawartości gazu do 11 kg każda, butle powinny być umieszczone w odległości co najmniej 1,5 m od urządzeń promieniujących ciepło (grzejniki, piece itp.), z wyłączeniem zestawów kuchni gazowych oraz ogrzewaczy promiennikowych i konwekcyjnych z szafkami na butle, butle należy umieszczać z dala od urządzeń powodujących iskrzenie, butle należy instalować w pozycji pionowej oraz zabezpieczyć przed uderzeniem, przewróceniem lub przypadkowym przemieszczeniem, temperatura pomieszczeń, w których instaluje się butle nie może przekroczyć 35 st.C.

Ogólne zasady bezpieczeństwa instalacji ogrzewczych:

-nie należy eksploatować uszkodzonych instalacji i urządzeń grzewczych zarówno elektrycznych i gazowych, jak również na paliwo stałe,

-należy zlecać okresowe czyszczenie kanałów kominowych i wentylacyjnych – zaniedbania tych czynności często są przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla, szczególnie podczas kąpieli w łazienkach wyposażonych w gazowe ogrzewacze wody,

-w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych oraz przewodów wentylacyjnych w celu zapewnienia ich odpowiedniej drożności jak również zapobieżenia zapalaniu zalegających tam zanieczyszczeń (głównie sadza) – częstotliwość usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych zależy od rodzaju spalanego paliwa, przy czym wymaga się w ciągu roku co najmniej czterokrotnego czyszczenia kominów w przypadku stosowania paliw stałych (węgiel, koks, drewno) lub co najmniej dwukrotnego czyszczenia kominów w przypadku spalania paliw gazowych lub oleju opałowego,

-piec z kamienia, cegły, kafli i podobnych materiałów niepalnych oraz przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a od osłoniętych tynkiem – co najmniej 0,15 m

-podłoga łatwo zapalna przed drzwiczkami palenisk powinna być zabezpieczona pasem materiału niepalnego o szerokości co najmniej 0.3 m sięgającym poza krawędzie drzwiczek co najmniej po 0.3 m,

-przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych,

-należy używać tylko tych urządzeń ogrzewczych elektrycznych i gazowych, które posiadają krajowe atesty i dopuszczenia,

-w przypadku używania urządzeń sprowadzonych z zagranicy, należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta.

Zwracamy się z apelem do wszystkich ludzi dobrej woli, administracji samorządowej, a szczególnie do pracowników pomocy społecznej, wolontariuszy oraz przedstawicieli Kościoła, aby w nadchodzącym okresie zimowym los osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych i samotnych nie pozostał nikomu obojętny.

Osoby pozostające w trudnej sytuacji życiowej oczekują nie tylko pomocy w schronieniu, zapewnieniu ciepłej odzieży i obuwia oraz posiłku, ale również pomocy w dotarciu do odpowiednich instytucji pomocy społecznej, służb oraz placówek świadczących usługi opiekuńcze.

Wielu osobom trudno jest przełamać barierę społecznego wstydu przed biedą i ubóstwem, aby skorzystać w okresie zimowym z rozwiązań systemowych. Wiele jest również osób, które z tytułu braku zaradności w zabieganiu o udzielenie pomocy mogą w okresie zimowym przeżywać bardzo trudne chwile, co szczególnie odnosi się do ludzi starszych oraz bezdomnych.
straz_wysokiemazowieckie1

BEZPIECZEŃSTWO NA LODZIE

O czym powinieneś wiedzieć zanim wejdziesz na lód…

-zostaw komuś informacje o miejscu, w które się udajesz oraz planowanym czasie powrotu;

-na lód najlepiej wybieraj się w towarzystwie, nalepiej kogoś na kogo możesz liczyć w krytycznej sytuacji.

-jeżeli nie_jesteś_pewny wytrzymałości lodu, zabierz ze sobą długą linę, którą możesz związać się z kompanem, pomoże to we wzajemnym udzieleniu pomocy w przypadku załamania się tafli lodu; używaj kamizelki asekuracyjnej i/lub specjalnego kombinezonu.

-zawsze należy mieć przy sobie kolce pomocne przy wczołganiu się na lód – można je kupić w większości sklepów wędkarskich lub wykonać samemu np. z wkrętaków (zaostrzone końce, rękojeści połączone linką zakładaną na szyję, na ostrza można założyć cienką elastyczną rurkę, która zabezpieczy przed rozdarciem kombinezonu

–  podczas wędrówki uderzaj co pewien czas np. pierzchnią w lód; gdy pod wpływem uderzenia pokrywa lodowa pęka lub trzeszczy – wycofaj się tą samą drogą.

-jeżeli zdecydujesz się na wjazd samochodem na lód, bądź przygotowany, żeby go szybko opuścić; na lodzie nie_używaj pasów bezpieczeństwa, szyby powinny być opuszczone.

-pod żadnym pozorem nie przechodź (nie przejeżdżaj) po lodzie pod mostami. Lód w tych miejscach z reguły jest słąby i spękany. Ponadto często występują prądy wodne ograniczające przyrastanie grubości lodu.

Jeżeli lód się zarwie…

-nie wpadaj w panikę, zachowaj spokój;

-oszczędzaj siły na wydostanie się z wody; wydostanie bez niczyjej pomocy się o własnych siłach jest niezwykle trudne – ręce ślizgają się po mokrym lodzie – nie nie można znaleźć chwytu – dlatego bardzo ważne jest posiadanie kolców opisanych powyżej.

-jeśli to możliwe zdejmij buty, zrzucisz kilka zbędnych kilogramów, łatwiej będziesz mógł utrzymać sie na powierzchni;

-jeśli się wydostaniesz, nie wstawaj, powoli przeczołgaj się w bezpieczne miejsce;

-jeżeli jest taka możliwość szybko przebierz się w pożyczone suche ubranie.

Kiedy widzisz, że pod kimś zarwał się lód…

-nie biegnij w kierunku ofiary – lód w tym miejscu może być słaby i może zarwać się również pod tobą;

-wezwij pomoc z telefonu komórkowego – numer 112

-staraj się podać lub rzucić cokolwiek, za co można się trzymać np. linę, gałąź, kurtkę;

-pomóż ofierze wydostać się na krawędź lodu;

-pod żadnym pozorem nie podawaj alkoholu uratowanemu na mrozie; alkohol rozszerza naczynia krwionośne i poprawia krążenie – w rezultacie szybko doprowadza do dalszego wyziębienia organizmu. Zamiast alkoholu możesz podać np. czekoladę lub cukierki i coś ciepłego do picia.

-jeżeli jest taka możliwość należy szybko przebrac niedoszłego topielca w pożyczone suche ubranie.

mazury_jezioro

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ LODOWYCH

1.Nigdy nie wychodź na lód sam.
2.Miej zawsze ze sobą na lodzie haki, pikę, rzutkę, plecak i gwizdek.
3.Przebywanie na naturalnym lodzie wymaga wiedzy o jego specyfice.
4.Lód pokryty warstwą śniegu, chropowaty czy wiosenny wymaga szczególnej ostrożności.
5.Lód jest zawsze słabszy przy mostach, cieśninach, mieliznach, przepływach.
6.Lód na słonej wodzie jest zawsze słabszy niż wodzie słodkiej.
7.Na nartach lub rowerze przemieścisz się dalej niż na łyżwach po słabym lodzie co może się okazać tragiczne w skutkach.
8.Pojazdami motorowymi jeździ się tylko po specjalnie przygotowanych torach.
9.Jeżeli to jest możliwe powinieneś obserwować lub wziąć udział w ćwiczeniach ratujących siebie i innych pod okiem wykwalifikowanego personelu.
10.Miej zawsze respekt wychodząc na lód.

ŚNIEG NA DACHU

Śnieg na dachu to zimą zjawisko tak powszechne, że praktycznie nie zwracamy na nie uwagi. Jest niestety często groźnym obciążeniem dla konstrukcji nośnej dachu. Jeden metr sześcienny puchu śniegowego waży do 200 kg, ale już śniegu mokrego 700-800 kg, a lodu ok. 900 kg.

Należy pamiętać także, że mokry śnieg jest cięższy od białego puchu. Śnieg zalegający na dachach może stać się przyczyną tragedii, zwłaszcza, gdy pozostaje nieusunięty z płaskich dachów i dachów w dużych centrach handlowych. Jeśli administratorzy tego nie dopilnują, mogą spodziewać się mandatu lub nawet zamknięcia obiektu. Właściciele i zarządcy obiektów o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m kw. oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m kw budynków mają obowiązek przeprowadzenia dwa razy w ciągu roku kontroli stanu technicznego swoich obiektów.

Czy jest to przestrzegane, sprawdzają inspektorzy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Właściciele, zarządcy i administratorzy budynków  są zobowiązani ustawowo przez prawo budowlane do usuwania z dachów śniegu i lodu. W okresie odwilży, nawet kilkucentymetrowa warstwa śniegu robi się ciężka i często zamienia się w lód. To jest bardzo niebezpieczne dla konstrukcji dachów płaskich.

Dotyczy to m.in. hipermarketów, hal produkcyjnych lub hal wystawienniczych. Zgodnie z art. 61 pkt 2 prawa budowlanego właściciel lub zarządca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego w razie wystąpienia zdarzeń mających lub mogących mieć wpływ na uszkodzenie obiektu lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, które może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi,   mienia lub środowiska: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, pożary lub powodzie.

Za właścicieli są uważane nie tylko osoby czy firmy, które dysponują wyłącznym prawem własności, ale też współwłaściciele, użytkownicy wieczyści czy instytucje mające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu. Przypomnijmy, że zimą 2006 r. zaniedbanie odśnieżania hali w Katowicach, doprowadziło do zarwania się dachu pod ciężarem śniegu w trakcie trwającej tam wystawy. W wyniku katastrofy zginęło 65 osób, a ponad 170 zostało rannych. Niebezpieczne dla zdrowia i życia są także lodowe sople i nawisy śniegowe. Trzeba je bezwzględnie usuwać na bieżąco, by nie stanowiły zagrożenia dla ludzi.

Info/foto wysokiemazowieckie.straz.bialystok.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>