O ataku sowietów na Polskę 17 września 1939r.

W 74. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę oddajemy hołd żołnierzom broniącym niepodległości naszej Ojczyzny oraz wszystkim naszym rodakom, którzy stali się ofiarami “długiej listy zbrodni i nieszczęść, które dotknęły wtedy wschodnie tereny II Rzeczypospolitej” (uchwała Sejmu z 23 września 2009 roku).

17 września 1939 roku sowiecka Armia Czerwona zaatakowała od wschodu walczącą z hitlerowskimi Niemcami Rzeczpospolitą. W nocie dyplomatycznej przekazanej o 3 nad ranem władzom polskim Związek Sowiecki kłamliwie uzasadniał wkroczenie wojsk rosyjskich na terytorium Polski „rozpadem państwa polskiego i koniecznością ochrony mienia i życia mieszkańców zamieszkujących wschodnie tereny RP Ukraińców i Białorusinów”. W ten sposób przedstawiano agresję sowiecką w propagandowych podręcznikach historii przez cały okres PRL i uczono tego przez prawie pół wieku kolejne roczniki polskiej młodzieży.

W rzeczywistości napaść sowiecka na Polskę była realizacją ustaleń tajnego protokołu do paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku. Faszystowskie Niemcy i komunistyczny Związek Sowiecki dokonały IV rozbioru Polski dzieląc pomiędzy siebie terytorium Rzeczypospolitej w stosunku 52,1%, tj. 202 tys. km2 dla Rosji i 47,9%, tj. 186 tys. km2 dla Niemiec.
Agresja sowiecka z 17 września 1939 roku zapoczątkowała nowy tragiczny okres w polskiej martyrologii Wschodu pociągając za sobą zabór ponad połowy obszaru przedwojennej Polski, masowe deportacje ludności polskiej na Syberię, niewolę 250 tys. polskich oficerów i żołnierzy, ludobójstwo Katynia i innych miejsc kaźni, a po zakończeniu II wojny światowej krwawą rozprawę z podziemiem niepodległościowym, zbrodnię Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku oraz kilkudziesięcioletnią komunistyczną okupację. Ostatnim aktem polskiej Golgoty Wschodu była tragiczna śmierć 96 naszych Rodaków na czele z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim w Katastrofie Smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku.

Prawo i Sprawiedliwość podjęło ostatnio próbę ustanowienia przez polski Sejm daty 17 września Dniem Sybiraka. Niestety partia władzy – Platforma Obywatelska skorzystała z wybiegu, aby uchwały oddającej hołd Sybirakom nie przyjąć. Nieobecność posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, którzy solidaryzując się z manifestującymi 13 września 2013 roku pod Sejmem rzeszami związkowców nie uczestniczyli w obradach nie przeszkodziła PO i jej sojusznikom uchwalić wielkiego deficytu budżetowego, a rzekomo była przeszkodą w przyjęciu uchwały upamiętniającej cierpienia tysięcy Sybiraków. Przypomnijmy, że w 2009 roku ta sama partia polityczna sprzeciwiła się określeniu zbrodni katyńskiej ludobójstwem. Podobna sytuacja dotyczyła niedawno ludobójstwa wołyńskiego.

Pełna wiedza o prawdziwej historii jest podstawą patriotyzmu i tożsamości narodowej. Jej upowszechnianie połączone ze zdecydowanym przeciwstawieniem się jej fałszowaniu i wypaczaniu naszych dziejów jest wielkim zadaniem rodziny, szkoły, ludzi kultury, władzy publicznej i wszystkich Polaków, bo ze zmanipulowanego obrazu historii wyrastają szkodliwe postawy i fałszywa świadomość, a to zawsze źle służy i teraźniejszości, i przyszłości. Pamiętajmy, że „kto nie wyciąga wniosków z historii, skazany jest na jej powtarzanie”.

POSEŁ NA SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
JAROSŁAW ZIELIŃSKI
Białystok, 17 września 2013 roku

Moskau, Stalin und Ribbentrop im Kreml

fot. Bundesarchiv, Bild 183-H27337

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>