Nowy system gospodarowania odpadami – najczęściej zadawane pytania

Samorząd miasta Wysokie Mazowieckie wyszedł z inicjatywą odpowiedzi na pytania mieszkańców odnośnie funkcjonowania nowej tzw. ustawy śmieciowej, której koszty poniosą wszyscy mieszkańcy. Portal Wysokomazowiecki wielokrotnie we wcześniejszych artykułach informował o nowych nadchodzących opłatach, teraz przedstawiamy pytania i odpowiedzi Urzędu Miasta, które również przydadzą się wszystkim mieszkańcom powiatu.

Czy za dzieci również będzie pobierana opłata?
Zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta Wysokie Mazowieckie uchwałą opłaty są naliczane od osoby zamieszkującej w nieruchomości – bez względu na wiek, dlatego decydując się na selektywną zbiórkę odpadów należy wpisać w deklarację wartość iloczynu liczba osób x 13,00 zł, jeżeli odpady nie będą zbierane selektywnie, wybierając zaś opcję segregowania odpadów – liczba osób x 8,00 zł.
Przyjęte stawki opierają się na szacunkowych obliczeniach. Przed miastem jeszcze przetarg, w którym zostanie wyłoniony odbiorca odpadów. Liczymy i mamy nadzieję, że ostateczne stawki będą niższe i bardziej satysfakcjonujące nas wszystkich.

Czy worki do selektywnej zbiórki należy nabyć we własnym zakresie?
Chcemy, aby wykonawca – firma odbierająca odpady, dostarczał mieszkańcom worki do selektywnej zbiórki odpadów. Będzie to jednym z warunków specyfikacji do przetargu, w którym wyłonimy wykonawcę usług.

Czy będzie możliwe korzystanie z dotychczas używanych pojemników?
Tak – pojemnik może być wykorzystywany do śmieci zmieszanych. Takie śmieci wystąpią także wówczas, gdy zdecydujemy się na selektywną zbiórkę.

Jaka firma będzie odbierać odpady i czy będzie to wymagało zawarcia osobnej umowy?
Firmę wyłonimy w przetargu. Umowę na wywóz śmieci będzie zawierało miasto – zgodnie z przyjętymi przepisami. Obywatel, właściciel nieruchomości ma obowiązek podać w deklaracji składanej do Urzędu liczbę osób mieszkających w danej nieruchomości oraz zadeklarować czy decyduje się na selektywną zbiórkę odpadów, czy też nie.

Czy opłata 8 lub 13 zł dotyczy określonej ilości odpadów?
Stawki są ustalone na miesiąc od osoby. Nie dotyczą ograniczonej ilości odpadów.

Jak będą weryfikowane dane zawarte w deklaracjach?
Informacja zawarta w deklaracji będzie weryfikowana w oparciu o bazę meldunkową. Prosimy i uczulamy mieszkańców o wpisywanie prawdziwych danych. Tylko w takiej sytuacji będziemy mogli uzyskać niższe niż szacunkowe stawki na odbiór odpadów zarówno segregowanych jak i zmieszanych.

Co się stanie w przypadku, kiedy nie złożę wymaganej deklaracji w terminie?
W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze (art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Co w przypadku, kiedy nie będę płacił za odpady?
W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie określi, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują Burmistrzowi Miasta.

Co powinienem zrobić, jeśli mam podpisaną umowę na odbiór śmieci z firmą wywozową?
Odpowiedź na stronie Ministerstwa Środowiska.

Do którego pojemnika mam wrzucać popiół?
Popiół nie kwalifikuje się do żadnych z frakcji zbieranych na terenie Miasta w sposób selektywny w związku z tym należy wrzucać go do pojemnika na zmieszane odpady komunalne. Przy czym należy pamiętać, iż do pojemnika wrzucamy zimny popiół w innym wypadku możemy uszkodzić pojemnik.

Zachęcamy Internautów, do zadawania pytań odnośnie ustawy śmieciowej bezpośrednio w swoich Urzędach i dzielenia się tutaj odpowiedziami z innymi użytkownikami lub pisania pytań poniżej, w komentarzach, może również na nie urzędnicy odpowiedzą.

na podst. UM Wysokie Mazowieckie

4 myśli nt. „Nowy system gospodarowania odpadami – najczęściej zadawane pytania”

  1. Co jeśli w domu mieszkają 4 osoby, w tym 1 przyjeżdza tylko na weekendy. Ona też ma płacić?

  2. a co ze studentami ,ktorzy przyjezdzaja zasmiecac 2 razy w miesiacu.Czasami sa to 2 osoby w 4 osobowej rodzinie.Tam gdzie wynajmuja mieszkania z pewnoscia czynsz skoczy wyzej.Beda placic 2 razy?

  3. Co tu tłumaczy każdy rozumie . 13 złotych polskich od osoby zameldowanej co miesiąc czyli 1= 13 zł , 2= 26 zł. , 3 = 39 zł , 4 = 52 zł , 5 = 65 zł , 6 = 78 zł itd . Od tłumaczenia nic nie ubędzie. Kasa jest kasa.

  4. A ja mam pytanie, dlaczego nie wybrano systemu preferującego rodziny wielodzietne jak to jest w większości gmin nie tylko w naszym powiecie ale i w Polsce?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>