Turnusy rehabilitacyjne 2013 dla dzieci rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie: wad i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego.

Zasady kierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny:
1/ przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników,
2/ dziecko jest urodzone w latach 1998 – 2006,
3/ podstawą skierowania na turnus rehabilitacyjny jest “Wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny” wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę.

Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnus rehabilitacyjny mają dzieci, w stosunku do których powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności orzekły niepełnosprawność skutkującą prawem do wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego.
Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni. Odpłatność za pobyt każdego dziecka wynosi 200 zł.
Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny następuje z siedziby oddziału lub placówki terenowej KRUS pod nadzorem wyznaczonych pracowników odpowiedzialnych za bezpieczny przejazd dzieci na trasie: KRUS – ośrodek rehabilitacyjny i z powrotem. Przewóz dzieci odbywa się wynajętym autokarem. Rodzice pokrywają koszty dowozu dzieci w wysokości odpowiadającej równowartości cen biletów PKS i PKP 2 kl. (w obie strony). Różnicę pomiędzy wpłatami rodziców, a kosztem poniesionym przez Oddział za wynajęcie autokaru pokrywa KRUS.
Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie obejmuje pobyt dzieci na turnusie wraz z dojazdami.

W 2013 r. Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku posiada miejsca na turnusy rehabilitacyjne:
– dla dzieci ze schorzeniami układu ruchu:
w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju – 30.06-20.07.2013 r.
– dla dzieci ze schorzeniami układu oddechowego:
w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie – 15.07-04.08.2013 r.
w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju – 19.07-08.08.2013 r.
W przypadku zainteresowania skierowaniem dziecka na turnus rehabilitacyjny prosimy zgłaszać się do Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku lub najbliższej placówki terenowej po druk “Wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny” lub kontakt telefoniczny. Druk można również pobrać ze strony internetowej Kasy: www.krus.gov.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać w:
– Oddziale Regionalnym KRUS w Białymstoku – tel. 85 749 73 05
– Placówce Terenowej KRUS w Augustowie  – tel. 87 644 67 14
– Placówce Terenowej KRUS w Zambrowie  – tel. 86 271 61 10.

Termin składania wniosków upływa 19 kwietnia 2013 r.

Aneta Kotyńska, specjalista OR KRUS w Białymstoku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>