Czy Szkoła w Radziszewie Starym będzie zlikwidowana?

Wśród uchwał Sesji Rady Miasta Ciechanowiec miała być podjęta uchwała dotycząca zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym. Utrzymanie szkół to jedno z podstawowych zadań, które stawiane są przed samorządami lokalnymi. Decyzje należy przemyśleć, ponieważ skutki likwidacji szkół długofalowo mogą być niekorzystne dla mieszkańców.

Spośród uchwał znajdujących się w porządku obrad sesji, nie została podjęta uchwała w sprawie zamiaru likwidacji  Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym, podjęto natomiast uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok; zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej  na 2013 rok; zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok; wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec; przedłużenia umowy najmu dot. działki nr 173/2 o powierzchni 100 m2 wraz z częścią budynku o powierzchni 85 m2,  położonej we wsi Pobikry, gmina Ciechanowiec.

Podjęto także uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, która rozszerzyła zakres dotychczasowych świadczeń o specjalistyczną usługę opiekuńczą oraz obniżyła koszt opłaty za 1 godzinę usług.

UM Ciechanowiec

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>