Budżet Urzędu Miejskiego w Szepietowie na 2013r.

Poniżej przedstawiamy budżet, zadania inwestycyjne, zadłużenie oraz wybrane wydatki na miasto i gminę Szepietowo na 2013r. Czy to jest budżet stagnacji, czy też rozwoju oceńcie Państwo sami.

Dochody budżetu w wysokości 17 751 064 zł

Wydatki budżetu w wysokości 20 120 526 zł

Wybrane wydatki z budżetu:

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 314.698 zł, do dyspozycji sołectw

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 164 194 zł

Komendy wojewódzkie Policji 18 000 zł

Gminny Ośrodek Kultury 300 000 zł

Oczyszczanie miast i wsi 41 500 zł

Niepubliczne Przedszkola w Szepietowie 500 000 zł

Organizacja obozów profilaktycznych w czasie wakacji letnich dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 18 000 zł

Biblioteki 100 000 zł

Kultura fizyczna 161 601 zł

Obiekty sportowe 58 401 zł

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogą krajową nr 66 – 1 493 627 zł

Budowa chodnika ul. Kolejowa w Szepietowie 387 891 zł

Przebudowa drogi gminnej we wsi Warele Filipowicze 168 277 zł

Przebudowa drogi gminnej we wsi Wojny Pietrasze 271 732 zł

Przebudowa drogi gminnej we wsi Wojny Pogorzel 176 528 zł

Zakup serwera i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do Urzędu Miejskiego 40 000 zł

Dla Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie na realizację projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepietowie oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Średnica-Pawłowięta” 2 443 430 zł

Inne wydatki

Finansowanie zadań profilaktycznych realizowanych przez Klub Rodzin Abstynenckich „Łabędź” w Wysokiem Mazowieckiem 2 500 zł

Finansowanie zadań prowadzonych przez GOK w Szepietowie i inne podmioty, związanych z profilaktyką alkoholową narkotykową (festyny, imprezy masowe itp.) 12 000 zł

Ogółem na zadania inwestycyjne przeznacza się 4 981 485 zł co stanowi 24% wydatków budżetu Urzędu Miejskiego w Szepietowie. Deficyt budżetu w wysokości 3 043 150 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 3 043 150 zł, a obsługa długu publicznego ma kosztować 100 000 zł. Osoby dyskutujące zachęcamy o zapoznanie się z całością budżetu dostępną na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Szepietowie.

Info własne / UM Szepietowo

Jedna myśl nt. „Budżet Urzędu Miejskiego w Szepietowie na 2013r.”

  1. BUDZET OK, tylko na profilaktykę i rehabilitację horoby alkoholowej trzeba zwiększyć wydatki, przydałby się jakiś klub lub cos w tym rodzaju, zeby osoby uzaleznione miały gdzie sie spotykać.Wysokie Mazowieckie jest liderem w tym kierunku na podlasiu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>