Dyskusja o podwyżce cen wody i ścieków

Jak pisaliśmy w marcu tego roku nastąpiła podwyżka cen wody i ścieków w mieście Wysokie Mazowieckie. Niedawno na swoich stronach miasto Wysokie Mazowieckie umieściło protokół z sesji rady miasta z dn. 27 lutego 2013r. dzięki któremu możemy się dowiedzieć kto był za podwyżką? Oraz jaką argumentację stosowano uzasadniając lub sprzeciwiając się podwyżce? Zamieszczamy cenę opłaty, natomiast poniżej przebieg sesji i dyskusję w tej sprawie.
Cena za odprowadzanie ścieków w Wysokiem Mazowieckiem wynosi 4,75 zł za m3.

“Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że do Rady Miasta wpłynął wniosek o zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że taryfa była przedmiotem obrad komisji Finansowej i Funkcjonowania Miasta.
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii komisji.

Przewodniczący Komisji Funkcjonowania Miasta Lech Śliwowski przedstawił również pozytywną opinie komisji w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Przewodniczący Komisji Finansowej Szymon Buczyński przedstawił pozytywną opinię komisji w przedmiotowej sprawie.

Radna Grażyna Kajurek – poinformowała, że na posiedzeniu komisji Funkcjonowania Miasta była przeciwna podwyżce ceny wody i ścieków, pomimo informacji że Mlekovita (hurtownik) podwyższyła cenę za odprowadzanie ścieków o 10 groszy i ZWKiEC również o 10 groszy. Przedstawiła własne zdanie, stwierdzając, że hurtownik który otrzymuje ścieki od miasta pokrywa koszty oczyszczania ścieków, ich wywiezienia oraz koszt pracowników. ZWKiEC nie ma z tym związanych kosztów. ZWKiEC w tym przypadku działa jak sklep – kupując coś od kogoś i sprzedaje to z narzutem. Narzut ZWKiEC jest 100%. Uważa, że ZWKiEC mogłoby podwyższyć cenę o wskaźnik inflacji.

Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – poinformował, że miasto nasze, tak jak i inne miasta posiadają wyliczoną dla siebie liczbę RLM – jest to liczba mieszkańców równoważonych. 1 mieszkaniec to 1 RLM. Miasto Wysokie Mazowieckie według Rozporządzenia Wojewody obecnie decyzji Urzędu Marszałkowskiego, miasto nasze wraz z Mlekovitą ma 84 000 RLM. Po ostatniej kontroli NIK dotyczącej krajowego systemu oczyszczania ścieków komunalnych – wystąpiliśmy o zmianę ilości RLM na 384 000 RLM. To tak, jakby miasto liczyło 384 000 mieszkańców. Oznacza to, że zrzut ładunku ścieków Mlekovity jest większy niż zrzut ścieków z miasta wielkości Białegostoku. Ładunek ścieków tworzony przez Mlekovitę jest 40 razy większy niż zrzut ścieków z całego miasta.
Biorąc pod uwagę, ceny proponowanej przez Mlekovitę, nie można porównywać 1:1 do ceny o jaką wystąpiło ZWKiEC. Koszt oczyszczenia 1m3 ścieków produkowanych przez Mlekovitę jest dużo większy niż koszt oczyszczenia ścieków komunalnych.
W cenie proponowanej przez ZWKiEC znajduje się koszt pracowników, czyszczenie kanałów, przepompownia – dostarczenie ścieków do oczyszczalni.

Prezes ZWKiEC na komisji Finansowej informował o fakcie, że płaci dla Mlekovity nie za 1 m3, tylko za 1,3m3 z uwagi na to, że kanał jest dziurawy, gdzie ogromna ilość wody idzie do oczyszczalni. Dlatego też zachodziła potrzeba wymiany kanału głównego. Został już wymieniony pomiędzy ul. Jagiellońską a Zambrowską, oraz pomiędzy ul. Zambrowską a Przechodnią. Kanał ten biegnie ul. Długą. Zostanie jeszcze do wymiany odcinek pomiędzy ul. Przechodnią, a oczyszczalnią.

Radni nie zgłosili więcej pytań.

Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Na stan rady 14 w obradach uczestniczy 13 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków głosowało 10 radnych, 2 radnych przeciwnych, 1 radny nie uczestniczył w głosowaniu.
(uchwała Nr XXVIII/142/13 w załączeniu do protokołu)”

na podst. protokołu z sesji rady miasta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>