Wieczorne spotkanie w 150 Rocznicę Wybuchu Powstania Styczniowego

22 stycznia 2013 roku odbyło się spotkanie w Izbie Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach celem uczczenia 150 Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego.

Na spotkanie przybyli oprócz mieszkańców naszej Gminy Ułani ze Szwadronu im. 10 Pułku Ułanów Litewskich i Pan Andrzej “Ząbek” Bieluczyk z Grupy Rekonstrukcji Historycznej NAREW.

O godzinie 19:00 Wójt Gminy – Pan Marek Kaczyński powitał zgromadzonych i przedstawił krótki zarys historyczny wydarzeń. Nasza publiczność brała również udział w omawianiu wydarzeń. Pan Kazimierz Markowski z miejscowości Łopienie Jeże, Pan Jan Pogorzelski – nauczyciel historii w Zespole Szkół w Nowych Piekutach i Pan Jan Rzymski- pracownik Urzędu Gminy Nowe Piekuty, przedstawili zebranym na sali gościom fakty, o których wcześniej nie słyszeliśmy, a które dotyczyły udziału ludzi z naszych terenów w walkach powstańczych.

Następnie przedstawiliśmy krótką prezentację multimedialną również mówiącą o walkach “naszych” w Powstaniu Styczniowym. W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować Panu Marianowi Żochowskiemu – praprawnukowi jednego z powstańców pochodzących z naszej Gminy – Ppor. Grzegorza Żochowskiego. Podczas prezentacji Pan Marian Żochowski opowiedział nam historie swojego przodka.

150 Rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego

Dzięki Panu Andrzejowi Bieluczyk z GRH NAREW mogliśmy zaprezentować wystawę eksponatów tematycznie związanych z Powstaniem. Część z nich faktycznie pochodzi z tamtego okresu. Po prezentacji multimedialnej właściciel eksponatów omówił część z nich. Za pomoc w zorganizowaniu wystawy serdecznie dziękujemy!

Kolejnym punktem programu było wyświetlenie filmu Juliusza Machulskiego “Szwadron” z 1992 roku. Film opowiada o pochodzącym ze szlacheckiej rodziny Rosjanine – baronie Jereminie (Radosław Pazura), wstępuje na ochotnika do szwadronu dragonów, chcąc zaimponować dziewczynie, w której zakochał się bez wzajemności. Akurat wybucha w Polsce powstanie 1863 roku. Zgłasza się do wojsk wysłanych w celu jego stłumienia. Teraz – jak sądzi – wystarczy pokonać Polaków, zdobyć stopień oficerski, szereg orderów, łupów, sławę bohatera i zwycięzcy, i wszystko to razem z gorejącym sercem złożyć u stóp ukochanej. Jednak ta “mała wojna polska” wygląda zupełnie inaczej niż młody Jeremin sobie wyobrażał.

Dziękujemy serdecznie za udział wszystkim gościom i mieszkańcom Gminy. Mamy nadzieję, że podobne spotkania będą się cieszyły jeszcze większym zainteresowaniem w przyszłości.

wyb_pow_sty3wyb_pow_sty2 wyb_pow_sty1

UG Nowe Piekut

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>