Budżet miasta i gminy Ciechanowiec na 2013r.

Poniżej przedstawiamy budżet miasta i gminy Ciechanowiec na podstawie uchwały Rady Miejskiej na 2013r.

Wybrane zagadnienia z budżetu:
Dochody budżetu w wysokości 26 765 850 zł
Wydatki budżetu w wysokości 25 590 850 zł
Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 175 000 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1 175 000 zł, w tym na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na wydatki realizowane z udziałem środków unijnych – 672 000 zł
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000 zł ;
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 900 000 zł

Wybrane wydatki z budżetu miasta i gminy:
Wyodrębnia się w budżecie do dyspozycji sołectw kwotę 242 350 zł
Ochotnicze Straże Pożarne 251 543 zł
Obsługa długu publicznego 673 000 zł
Biblioteki 192 000 zł
Dotacja na Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu 560 000 zł
Dotacja na Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE 414 384 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 8 000 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3 000 000 zł
Komenda Powiatowa Policji 6 000 zł
Utrzymanie urzędu miasta i gminy 2 051 015 zł
Stypendia dla uczniów 25 000 zł

Zadania inwestycyjne w 2013r.:
Przebudowa i remont ulic w Ciechanowcu tj. Glinki, Pińczowska, Wiatraczna 522 800 zł
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych 100 000 zł
Opracowanie dokumentacji na budowę budynku socjalnego 35 000 zł
Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. “Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” 6 000 zł
Zakup sprzętu komputerowego – realizacja projektu “Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności” 113 200 zł
Dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ciechanowcu 25 000 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu 2 351 000 zł
Poprawa efektywności energetycznej gminy Ciechanowiec, zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię słoneczną 3 000 000 zł
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej Synagogi na Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu 55 000 zł

Dosyć niepokojąco wysoka jest kwota długu publicznego Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu wg WPF na 2013r. ma wynieść 10 576 500 zł, co stanowi 39,5 % zadłużenia ogółem (na możliwe 60%max). Osoby dyskutujące zachęcamy o zapoznanie się z całością budżetu dostępną na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

BIP Ciechanowiec

2 myśli nt. „Budżet miasta i gminy Ciechanowiec na 2013r.”

  1. “Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3 000 000 zł” co to jest?!!! podejrzewam, że to pójdzie na zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię słoneczną, czyli przy naszym klimacie w mojej opinii drogi i niepotrzebny zakup

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>